När den borgerliga regeringen sänkte arbetslöshetsersättningen till 80 procent blev det omfattande protester från LO. Busslaster med fackliga aktivister skickades till Stockholm för protestdemonstrationer, som fick livlig uppbackning av den dåvarande socialdemokratiska oppositionen. I regeringsställning var socialdemokraternas gamla politiska linje som bortblåst och ersättningen sänktes ytterligare till 75 procent.

LO protesterade pliktskyldigast och Ingvar Carlsson lovade att ersättningen åter skulle höjas när det statsfinansiella läget så medgav. Nu har det skett, låtsas LO och regeringen. Fast löftet är i själva verket fullständigt innehållslöst.

Ersättningen höjs visserligen från 75 till 80 procent. Och med det låter sig LO nöja. Men den höjda ersättningen finansieras genom att reglerna skärps så att färre personer verkligen får något stöd. Till exempel ska det framöver krävas att man arbetat sex månader istället för fem för att bli berättigad till stöd. Denna och andra regler som begränsar stödets räckvidd ska spara in precis så mycket så att pengarna räcker till höjningen från 75 till 80 procent för dem som trots allt får stöd. Sett från alla arbetslösas utgångspunkt är det hela inte alls någon förbättring. Sett från de arbetslösa som är mer väletablerade på marknaden är det en förbättring på bekostnad av dem som har det verkligt svårt.

Att LO låter sig nöja med den här bluffen är inte särskilt konstigt. LO är alltmer en intresseorganisation för dem som har arbete inom ramen för lagen om anställningsskydd (LAS) i deras kamp att få behålla sina privilegier på bekostnad av korttidsanställda, vikarier och arbetslösa. Och konsekvensen blir att det är mer troligt att de som är med i LO får stöd än de som inte är med. De på marginalen, som inte klarar inträdeskraven till a-kassan är inte med i LO i lika hög utsträckning som de andra. Men det är naturligtvis just de som är mest i behov av stödet. De andra har åtminstone haft ett riktigt jobb under någorlunda lång tid.

Det är dock häpnadsväckande att press och media kan kalla regeringens och LOs bluff för höjd arbetslöshetsersättning. Höjningen för de arbetslösa som grupp är inte en enda krona.

Du vet väl att Du kan vara med i arbetslöshetskassan utan att behöva vara med i facket! Enligt lag är alla arbetslöshetskassor skyldiga att ta emot också medlemmar som vill ansluta sig individuellt utan att vara med i facket. Det är bara att ringa eller skriva till den kassa som arbetar inom Ditt yrkesområde. Ibland kan Du ha ett par olika kassor att välja på. Då kan det löna sig att fråga efter medlemsavgifterna, för priserna på arbetslöshetsförsäkringen varierar högst avsevärt mellan olika kassor. En artikel om hur man kan ansluta sig till a-kassan utan att vara med i facket – och en förteckning över alla kassor – fanns i Contra nr 7 1990.