Regeringen har – ofta med stöd från flera oppositionspartier – beslutat om bidrag till medborgarna som kompensation för extraordinära elkostnader, extraordinära drivmedelskostnader eller pandemikostnader (för företag).

Det är riktigt att elkostnaderna rusat iväg, att drivmedelskostnaderna rusat iväg, att livsmedelspriserna gått upp och att pandemin förorsakat stora ekonomiska problem för många företag.

Men att kompensera för detta genom extra statsbidrag är att isolera ekonomin från dess mest fundamentala styrmekanism. Prissystemet.

Priserna är inte bara till för att tala om för konsumenterna vad som ryms inom hushållsbudgeten. Det är en funktion, men inte den viktigaste. Priserna är främst till för att styra hela vår ekonomi. För att se till att energin produceras på bästa möjliga sätt, för att se till att livsmedel produceras på bästa möjliga sätt etc. Ändrade priser talar om för företagen att de måste ändra sitt beteende.

Tycker politikerna att medborgarna drabbas av kostnader som de borde isoleras från, att konsumtionsutrymmet blir för litet, finns det en utmärkt åtgärd som inte stör prissystemets fundamentala roll för styrningen av vår ekonomi. Ändrade skatter. I det nu aktuella läget, sänkta skatter.