I de hundratusen år som homo sapiens existerat har grunden för mänsklighetens liv hetat reproduktion. Det har koncentrerat uttryckts i orden “mamma-pappa-barn”, och av samhället (från primitiva stamsamhällen till i våra dagar) backats upp av äktenskapet som institution.

Den institution som skapats för att ge en ram för människans reproduktion ifrågasätts idag på många håll. Sex av sju riksdagspartier vill idag ändra på det som varit en av samfundets grundpelare i troligen hundratusen år.

Det finns tragiskt nog människor som av fysiologiska skäl inte kan delta i det som är basen för allt mänskligt liv. De grupperna ges i det moderna samhället stöd för att komma till rätta med de fysiologiska problemen, men det lyckas inte alltid. Det finns all anledning att känna sympati för de människor som ofrivilligt hamnat utanför mänsklighetens reproduktiva gemenskap.

Det finns också människor som frivilligt anmält sig ur den reproduktiva gemenskapen genom att leva ut sexuella avvikelser. De har av svårförklarliga skäl ett sällsynt starkt inflytande i media och nu tydligen även i de politiska partierna. De visar också ofta upp en intolerant attityd mot dem som inte delar deras uppfattning.

För några veckor sedan annonserade organisationen Bevara Äktenskapet (www.bevaraaktenskapet.se) i tunnelbanan i Stockholm för att nuvarande månghundraåriga lagstiftnings grundprinciper ska bibehållas. Affischen tog bland annat upp temat “mamma-pappa-barn”. En liten extremistgrupp lyckades få stort genomslag i media för att den fria opinionsbildningen kunde upplevas som kränkande av dem som hade en annan uppfattning. Förespråkare för en annan uppfattning i en viktig lagstiftningsfråga kunde inte ens tåla att höra andra argument än de egna framföras i samhället.

Attityden är skrämmande. Det stinker av ofrihet kring censurivrarna. Attityden är en helt annan än den som visas av dem som förespråkar de traditionella och naturliga idealen. Ingen från den gruppen har någonsin ifrågasatt de andras rätt att framföra de åsikter som av många uppfattas som både kränkande och perversa.