Sverige har bland de högsta bensinpriserna i Europa (i stort sett är det bara oljelandet Norge som ligger högre). Olja är en internationell handelsvara som handlas på en mycket effektiv marknad med samma priser över i stort sett hela världen. De stora skillnader som finns mellan konsumentpriserna i världen beror i stort sett på statliga ingripanden. I vissa länder (särskilt oljeländer faktiskt) subventioneras priserna till en onaturligt låg nivå. I andra länder är skatterna extra höga, vilket naturligtvis driver upp priserna.

I Sverige finns det ytterligare en faktor som stått bensinkonsumenterna dyrt. Miljöpartiet, som inte missat en chans att driva upp priset på oljeprodukter. Och den parlamentariska situationen som gjort att socialdemokraterna helt i onödan gett efter för Miljöpartiets krav.

I Sverige handlar det inte bara om höga skatter, utan också om den så kallade reduktionsplikten. Kravet på att blanda in dyra icke-fossila bränslen i de billigare fossila bränslena. Iblandningen driver naturligtvis upp totalpriset. Ett vallöfte från de tre partierna som nu bildar regering var att minska reduktionsplikten till EUs miniminivå. Nu är EUs reduktionspliktsregler mycket komplicerade och det verkar som om Miljöpartiet låst fast Sverige vid en högre nivå, eftersom det inte är problemfritt att backa när man väl en gång infört en högre reduktionsplikt.

Under alla omständigheter hann inte regeringen med att lösa den komplicerade regelmassan under den månad de hade på sig att ordna en ny budget. Vi kommer att få dras med högre bensinpriser än andra EU-länder i ett helt år innan denna sak kan justeras och vallöftet förhoppningsvis infrias till 2024 års budget.