I veckan släppte svenska UNICEF (FNs barnhjälpsfond) ut ett pressmeddelande som fick många tidningar att skriva att “barnfattigdomen” var ett stort problem i Sverige och att Sverige låg i bottenskiktet av de industrialiserade länderna. Så är det inte alls om man läser UNICEFs rapport istället för deras pressmeddelanden. Barnfattigdom är så gott som icke-existerande i Sverige. Enligt UNICEF.

Enligt första stycket i UNICEFs svenska pressmeddelande hamnar Sverige på 22:a plats av 35 rika länder. Efter Polen, Grekland, Estland och Ungern, som antas vara särskilt förskräckliga länder i den rika världen. Vad det egentligen handlar om är näst intill obegripligt för en normalbegåvad person att ta till sig. Med definitionen av barnfattigdom som barn som lever på en nivå under 50 procent av den nationella medianinkomsten kommer Sverige på åttonde plats av 35 (27 EU-länder plus Norge, Island, Australien, Nya Zeeland, Kanada, Japan, Schweiz och USA). Med absoluta kriterier, som avsaknaden av två av fjorton viktiga saker i ett rikt land ligger Sverige på andra plats (efter Island). Siffran är att 1,3 procent av de svenska barnen saknar två av de fjorton sakerna, medan det i ett “normalt” land ligger mellan fem och sju procent, eller i de “värsta” länderna inemot 20 procent. Jämför 1,3 procent i Sverige och 20 procent i USA och Rumänien. Det handlar om viktiga saker som två par skor i rätt storlek, en lugn plats att göra läxor, pengar till en skolutflykt och en internetuppkoppling (samt tio andra saker som UNICEF inte vill berätta vilka de är). Sverige har näst lägst barnfattigdom i världen enligt detta sätt att mäta. Barnfattigdom är så gott som icke-existerande i Sverige. Enligt UNICEF.

Men inte enligt UNICEFs pressmeddelande, för där hamnar Sverige på 22 plats av de 35 rika länderna. I bottenskiktet. Näst bäst, på åttonde plats eller på tjugoandra (av trettioefem)! Hur hamnar Sverige på 22:a plats? UNICEF skriver: “Men rapporten undersöker också hur stort fattigdomsgapet tillåts bli i varje land, det vill säga hur djupt dessa barn [barn som har mindre än 50 procent av den nationella medianinkomsten] hamnar under den relativa fattigdomsgränsen. Det visar sig då att barn i Sverige tillåts falla 21 procent under gränsen, vilket ger en överraskande dålig placering på 22:a plats bland de jämförda länderna.” Det förefaller innebära att 21 procent av de svenska barnen hamnar under 50 procent av den näst högsta standarden i världen (näst högst efter Island). Inte ett ord om hur det ser ut i absoluta tal, eller ens hur det ser ut i relativa tal för något enda av de andra 34 länderna.
Skäms UNICEF. Ni ljuger! Skäms svenska media som går på UNICEFs lögner!
Leve Sverige som så gott som avskaffat barnfattigdomen – bara 1,3 procent av de svenska barnen kan på något rimligt sätt betraktas som fattiga.