I veckan stängdes reaktor 1 vid Barsebäcks kärnkraftverk. Enligt de politiska makthavarna som en följd av folkomröstningen om kärnkraften 1980.

Vid folkomröstningen 1980 hade mellan 1,5 och 2 miljoner människor som idag är avlidna rösträtt. Och mer än 2 miljoner nya röstberättigade har tillkommit. Personer som inte ens var födda vid folkomröstningen är idag tillräckligt gamla för att ha rösträtt. Och de yngsta som fick rösta 1980 är idag 38. Ändå hänvisar politikerna till utfallet av folkomröstningen, trots att färska opinionsundersökningar säger att bara en tredjedel av väljarna idag är för att stänga Barsebäck 1.

Dessutom glömmer man gärna bort att det inte fanns något ja-alternativ vid folkomröstningen 1980. Väljarna hade ett antal olika avvecklingsalternativ att välja mellan. De vinnande alternativen sade att kärnkraften skulle avvecklas när det fanns ersättningskraft att hämta från alternativa kraftkällor. Det villkoret är inte uppfyllt än. Miljarder och åter miljarder har satsats på forskning. Utan att det givit något resultat.

När Barsebäck 1 nu stängs blir resultatet att vi istället kommer att få motsvarande energi från danska kolkraftverk och tyska kärnkraftverk. Eftersom de förhärskande vindarna är västliga kan vi vara förvissade om att utsläppen från de danska kolkraftverken till stor del hamnar i Sverige. Om några år kommer vi också att kunna importera el från polska kolkraftverk. Och det kommer att behövas, när vi inte kan utnyttja den svenska kärnkraften. Det finns ju risk att fler kärnkraftverk stängs.

Det är inte folket utan våra nuvarande politiker som beslutat att satsa 5,9 miljarder kronor på att stänga en anläggning som uppfyller alla säkerhetsvillkor som tidigare har ställts upp av politikerna. Det samtidigt som försvaret skärs ned – trots att Ryssland nästa år ökar sin försvarsbudget med 60 procent. Det samtidigt som vårdköerna växer och människor får vänta på operationer i år. Det samtidigt som man planerar att skära ned på rättsväsendet eftersom det nu finns så få mål att handlägga, eftersom polisen redan tidigare skurit ned så mycket att den inte fångar några bovar… Detta samtidigt som…