För åttio år sedan påbörjades, främst på initiativ från Socialdemokratiska Kvinnoförbundet, den debatt som ledde till att Sverige 1934 införde steriliseringslagar som medförde att 63 000 svenskar (främst kvinnor) steriliserades. Tanken var att med modern social teknik hindra promiskuösa kvinnor att skaffa sig barn, som de inte kunde ta hand om. Steriliseringslagarna försvann i det tysta på 1970-talet och trettio år senare beslöt staten att betala skadestånd på 175.000 kronor var till kvarlevande offer för politiken. Den som vill läsa mer om den politiska bakgrunden till beslutet att införa steriliseringslagarna kan gå in på http://www.contra.nu/c044prov.html

För sextio år sedan tog Norge ut hämnd för den tyska ockupationen på de tyska soldaternas barn med norska kvinnor. De utsattes för av staten sanktionerad mobbning under hela sin uppväxt och först under de senaste åren har de i dryga sextioårsåldern kunnat framträda med krav på kompensation för att som helt oskyldiga småbarn ha utsatts för statligt sanktionerad förföljelse. Vuxna människor som lidit under ockupationens våld ansåg sig kunna ta hämnd för oförrätterna på de små.

Idag tas nya initiativ för att med av staten sanktionerad social ingenjörskonst skapa förhållanden som inte kan uppnås på naturlig väg. Genom att tillåta adoption för homosexuella och även insemination av lesbiska kvinnor skapas artificiella förhållanden, som med största sannolikhet kommer att leda till nya skadeståndskrav från drabbade barn – om femtio år eller så. Det handlar om att tillfredsställa vissa gruppers egoistiska intressen på oskyldiga barns bekostnad. Den som är skattebetalare om femtio-sextio år får vara med och betala. De som tar beslutet idag kommer inte att finnas bland oss för att stå till svars.

Liksom för åttio år sedan anser sig klåfingriga politiker ha rätt att ingripa mot naturens ordning, för att politikerna anser sig veta bättre vad som är bra för människor. Det som hände 1934 upphävdes efter fyrtio år och skadestånden började betalas ut efter dryga sextio. Ingen då aktiv var vid liv och kunde försvara varför de fattat ett beslut som var i överensstämmelse med den politiskt korrekta tidsandan.
I slutänden var det dock naturen som segrade över politisk klåfingrighet.