Det känns rätt att bränna Koranen i protest mot den mest illa omtyckta religionen i Sverige.

Tyvärr är de som gjort sig mest kända som koranbrännare irakier som kan misstänkas ha allt annat än glasklara motiv för att bränna ett pekoral som talar emot allt som tillhör den svenska värdegrunden. Också de grundvärden som finns fastlagda i vår grundlag.

Irakierna som i Sverige bränner Koranen gör det i uppenbart intresse att förhindra den utvisning som de annars borde råka ut för.

Självklart bör det vara OK att bränna Koranen, men det bör göras för att försvara svenska värden inte för att skaffa sig orättmätig tillgång till att vistas i landet.

Regeringen antyder möjligheten att ändra ordningslagen för att stoppa bränning av Koranen, Säg nej till ett så dumt förslag.

Oppositionen vill utvidga begreppet hets mot folkgrupp till att omfatta även bränning av en mycket illa omtyckt skrift som gör vårt land stor skada. Det är ett ännu sämre förslag än regeringens pågående utredning,

Behåll svenska medborgares rätt att säga nej till religioner som de tycker mycket illa om.

I SOM-institutets undersökning från 2015 var 54 procent av de tillfrågade negativa och 10 procent positiva till islam, som därmed var den minst omtyckta religionen av dem som frågan nämnde.

SOM-institutet vid Göteborgs universitet har vid flera tillfällen gjort studier av svenskarnas inställning till de stora världsreligionerna. Vid den senaste mätningen på skalan mellan 0 (mest negativ) och 10 (mest positiv) fick kristendomen 6,1. buddhismen 5,0, hinduismen 4,5, judendomen 4,4 och islam 3,1 poäng (5,0 avsåg varken positiv eller negativ inställning)

Bild: Sayyed Shahab-o-din-vajedi, Wikimedia Commons