Sedan Patrick Crusius skjutit ihjäl 22 personer i El Paso i Texas började media, inte minst i Sverige, skylla på Donald Trump. Gärningsmannen ansågs tillhöra det högerpolitiska spektret och påstods genast ha inspirerats av Donald Trump.

Det verkar stämma att Crusius mer eller mindre hatade mexikaner. Det kan inte sägas om Donald Trump, som däremot i samarbete med Mexiko arbetat för att stoppa inflödet av ”flyktingar” från Centralamerika, det vill säga länderna söder om Mexiko.

Crusius tyckte inte bara illa om mexikaner, han hade i ett manifest som tillskrivits honom uttryckt sig på ett sätt som skulle gjort honom till hjälte i det svenska Miljöpartiet. Men ingen pekar ut miljöextremisterna som på något sätt ansvarig för det som inträffat. Så här skrev Crusius i ett antikapitalistiskt och miljöistiskt avsnitt i sitt manifest:

The decimation of the environment is creating a massive burden for future generations. Corporations are heading the destruction of our environment by shamelessly over harvesting resources… Consumer culture is creating thousands of tons of unnecessary plastic waste and electronic waste, and recycling to help slow this down is almost non-existent. Urban sprawl creates inefficient cities which unnecessarily destroys millions of acres of land. We even use god knows how many trees worth of paper towels just wipe water off our hands … most of y’all are just too stubborn to change your lifestyle. So the next logical step is to decrease the number of people in America using resources. If we can get rid of enough people, then our way of life can become more sustainable.

Donald Trump har med rätta uttryckt sin upprördhet över det som skett i Dayton, Ohio och El Paso, Texas. Men han skyller, i motsats till demokraterna, inte dådet på den politiska motståndaren.

Gärningsmannen i Dayton, Ohio, Connor Stephen Betts, var registrerad demokrat och hade på Twitter uttryckt sitt stöd för en av de mest vänsterradikala kandidaterna i det demokratiska fältet i presidentvalet, Elizabeth Warren. Varför torgför inte de som skyller händelserna i El Paso på Donald Trump händelserna i Dayton som något att skylla på Elizabeth Warren? Självklart för att de driver en politisk agenda som inte låter sig påverkas av verkligheten. Betts stödde inte bara Elizabeth Warren utan också extremistorganisationen antifa.

Svaret på frågan i rubriken är enkelt. Vi ska varken skylla händelserna i El Paso på Donald Trump eller händelserna i Dayton på Elizabeth Warren.