I flera val under det senaste året har unga väljare intagit en klart oansvarig hållning till politiken. Socialisten Bernie Sanders var de ungas favorit i USA. Mannen som förespråkade en socialistisk politik så långt till vänster att Stefan Löfven skulle betraktas som högerman vid en jämförelse, ja knappt ens Jonas Sjöstedt har en lika vänsterinriktad linje som Sanders. I Storbritannien lyckades en likasinnad marxist och antisemit, Jeremy Corbyn, vinna de ungas sympatier. Det är förvisso inte på åldersidentifikation med ungdomen som herrarna vunnit sympatier, de är 75 respektive 68 år gamla. De har vunnit sympatier hos grupper som uppenbarligen är omedvetna om den värld som vi levde i för trettio år sedan, med ett till tänderna rustat aggressivt men samtidigt utfattigt östblock, som ville sprida sitt politiska och ekonomiska system för att också förslava den välmående västvärlden.

Det är uppenbart att utbildningssystemet misslyckats med att skapa ens grundläggande insikter om totalitära system och om basen för demokratin.

I Frankrike gick det visserligen lite bättre, men där hade en socialistisk president, François Hollande, under de senaste åren visat socialismens misslyckande. Han var den mest impopuläre presidenten i mannaminne. Men inte ens där hade ungdomen nått insikt om socialismens ondska. Kommunisten Jean-Luc Mélenchon fick i första valomgången 19,6 procent av rösterna! Nästan tjugo procent av rösterna till en kommunist!

Till och med i Sydkorea för landets nyvalde president Moon Jae-in en politik som är oansvarigt mjuk mot diktatorn i norr Kim Jong-un. Moon fick 41 procent av rösterna, vilket räckte till seger i valet. Även här var det ungdomsrösterna som gick till vänsterkandidaten. De sydkoreanska ungdomarna har ett omvittnat hårt och elitistiskt utbildningssystem, men de hade nog snarare behövt tala med sina far- och morföräldrar för att lära sig några sanningar om kommunismen som gjort Korea så mycket ont.

Också i Sverige är det några av de mest tvivelaktiga partierna som får ungdomens sympatier. Vid en granskning av SCB partisympatiundersökning för maj 2017 har Vänsterpartiet 8,0 procent av ungdomarnas (18-24 år) sympatier, jämfört med 7,1 procent för hela väljarkåren. Miljöpartiet får 7,6 procent av ungdomarnas sympatier mot 5,0 av hela väljarkåren och “övrigt”, som till stor del är Feministiskt Initiativ, får 4,3 procent av ungdomarna mot 2,2 procent av hela väljarkåren. Också Moderaterna har överskott av ungdomar – 27,1 mot 21,0 procent. Samtliga övriga partier har lägre sympatier hos ungdomarna jämfört med hela väljarkåren (särskilt märkbart är det för socialdemokraterna 24,2 mot 31,4 procent).

Det politiska medvetandet har sjunkit vilket öppnat för en ansvarslös inställning hos ungdomen. Det bör vara allas ansvar att bibringa ungdomen värderingar som gör att vi får behålla vårt frihetliga och demokratiska samhällssystem.