”Visst fuskade Demokraterna. Demokraterna fuskar alltid. Varför gjorde ingen något åt saken innan valet.” Orden är inte våra utan Ann Coulters (se https://anncoulter.com/2021/01/06/the-election-is-over-heres-the-truth-about-trumpxx/). Hon skriver det i en Trump-kritisk kolumn. Hon är känd för att vara talför och stå långt till höger.

Det är välkänt att Demokraterna fuskar i valen. Det började i stor skala vid presidentvalet 1960 då familjen Daley i Chicago gav delstaten Illinois till blivande presidenten Kennedy. Daleys hade tidigare nöjt sig med att fuska i Chicago, men nu gjorde man det på delstatsnivå med konsekvenser för hela USA. Hade Nixon vunnit Illinois hade han vunnit hela valet. Nixon valde att inte driva saken rättsligt med orden att det var viktigare att landet hade en president än att det var han som var president.

Det är för övrigt välkänt att Sossarna fuskar i de svenska valen, men det har bara gjorts några få försök att komma åt fusket. För både Demokrater i USA och Sossar i Sverige gäller att möjligheterna till fusk är begränsade. Man kan fuska sig till en seger bara om det verkliga valresultatet varit ganska jämnt.

I årets amerikanska presidentval har det varit ett omfattande fusk. På många ställen har fler röstat än antalet registrerade i röstlängden (på sina håll handlade det om tiotusentals röster). Valsedlar, särskilt sådana avsedda för förhandsröstning, har kommit på avvägar och valmyndigheterna har inte genomfört den kontroll av förhandsrösterna som borde ha skett (att jämföra namnteckningen på förhandsröstning med namnteckningen i vallängden). Det finns exempel på att döda röstat och det har funnits en hel del märkligheter vid rösträkningen. Vid det igår räknade senatsvalet i Georgia visade till exempel Fox News löpande upp resultat från rösträkningen (hämtade direkt från valmyndigheten). Man visade två siffror, dels hur stor marginalen var mellan kandidaterna, dels hur många röster som var kvar att räkna. Ibland ökade antalet röster kvar att räkna, vilket ju inte borde ske. Ibland förändrades marginalen mellan kandidaterna mer än minskningen av antalet oräknade röster. Något som skulle vara omöjligt om allt gick rätt till.

Men ett omfattande fusk skett är inte detsamma som att säga att Donald Trump skulle ha vunnit valet om allt gått rätt till.