IRS, Internal Revenue Service, det amerikanska skatteverket är en illa sedd institution. Faktiskt mer impopulär än svenska Riksskatteverket. Delvis beror det på att IRS genom åren visat ett sällsynt osmidigt uppträdande gentemot skattebetalarna och att man gärna gått presidentens ärenden för att genomföra riktigt kränkande skatterevisioner hos politiska motståndare (användes framförallt av Bill Clinton, där IRS har genomfört revisioner hos så gott som alla inblandade som uttalat sig mot presidenten i de olika Clinton-skandalerna).

IRS har nu satt igång med att jaga amerikaner med kreditkort kopplade till utländska konton. IRS har begärt in uppgifter från MasterCard, Visa och American Express. MasterCard tvingades leverera 1,7 miljoner transaktionsuppgifter avseende 230.000 personer. American Express arbetar just nu på att göra något liknande och IRS har begärt att Visa också ska göra det. Det påstås att American Express har det för skattemyndigheten bästa systemet, dvs det som kommer att avslöja mest.

Enligt amerikansk lagstiftning är det tillåtet för amerikaner att utan tillstånd ha utländska konton. Men det är förbjudet att betala med dessa konton för varor och tjänster som levereras i USA. Och alla skattebetalare är skyldiga att med en särskild markering på deklarationen ange att de har ett utlandskonto. Få gör det – faktiskt bara 117.000, trots att myndigheterna uppskattar att mellan 1 och 2 miljoner amerikaner har utlandskonton. Den som inte skrivit sitt kryss kan dömas till fem års fängelse! IRS har alltså oerhörda påtryckningsmedel mot dem som nu genom kreditkortskontrollen kommer att ertappas med skattebrott. I en del fall plockar man in kreditkortsslippar från enskilda handlare för att komma åt dem som man misstänker har tillgångar illegalt gömda i utlandet.

Dessvärre brukar svenska myndigheter inte vara sena att ta efter amerikanska förebilder. Bara som en liten varning till läsarna av ”Veckans Contra” i dessa deklarationstider.