En gång var det en självklarhet att flyktingar från Castros kommunistiska diktatur fick en fristad i USA. Så är det inte i Bill Clintons USA. Kustbevakningen tillämpar en regel om att skicka tillbaka alla kubanska flyktingar som kan uppbringas till havs. Däremot får de kubaner som tagit sig iland i USA omgående politisk asyl. De har goda möjligheter att finna sig väl till rätta i de stora kubansk-amerikanska samhällena i framförallt Flordia. Kubaner har i genomsnitt högre inkomster än vita amerikaner i övrigt. De röstar normalt dessutom med republikanerna, vilket naturligtvis inte tilltalar den nuvarande regeringen i Washington.

Som alltid med militärt organiserade enheter som följer reglementet uppstår bisarra och osmakliga situationer. Kustbevakningen försöker nu i största möjliga utsträckning med våld hindra kubaner som tagit sig nästan till stranden att ta sig de sista metrarna till räddningen. För ett par veckor sedan genomfördes en sådan standardoperation i farvattnen utanför Florida. Denna gång för kubanerna lyckligtvis i närvaro av en TV-kamera. Sex kubanska flyktingar hade tagit sig hela vägen från Kuba till Florida i en fyra meter lång roddbåt. Hundrafemtio meter från land gick Kustbevakningen till attack. Med vattenslangar sprutade man på dem i båten. De sex försökte simma till land. En angreps med pepparsprej i vattnet! Kustbevakningen försökte hindra övriga att genomföra den korta simturen. Fyra lyckades man fånga i vattnet och de sattes omgående i arrest på en kustbevakningsbåt. Två tog sig i land och de sökte genast politisk asyl, vilket de kommer att beviljas. Eftersom saken uppmärksammades av de lokala TV-stationerna blev slutet denna gång lyckligt och även de fyra tillfångatagna släpptes. De åtta ansvariga kustbevakarna omplacerades till andra uppgifter. Faktum kvarstår dock att Kustbevakningen denna gång följde sina standardrutiner. Fram till början av juli hade de tillfångatagit 940 kubanska flyktingar till havs. De skickades alla tillbaka till Kuba. Därmed tar Kustbevakningen sannolikt fler kubaner än hajarna.

Till Sverige tar sig naturligtvis inga kubaner med roddbåt. Men de som tar sig hit på andra sätt skickas skoningslöst till den kommunistiska diktaturens Kuba. Det spelar ingen roll om politiska fängelsestraff väntar. Svenska staten har till och med betalat till Castros regim för att den ska ta emot kubanska flyktingar som regimen inte önskat åter.

Veckans SÄPO-nyhet

Nu har antalet avklarade ärenden ökat till 465 när det gäller allmänhetens cirka 1 000 förfrågningar att få se handlingarna om sig själva i SÄPOs register. Sedan sist är det bara avslag. Antalet som fått se sina handlingar är fortfarande bara 16. I ett fall var det en före detta SÄPO-medarbetare som fick läsa handlingar som han i huvudsak upprättat själv. Polisintendent Thérèse Mattsson på SÄPO säger att de som fått läsa handlingar i huvudsak har fått läsa handlingar som de själva skickat in till SÄPO. I några fall har man också släppt ut mycket gamla handlingar, det vill säga handlingar från tiden kring Andra världskriget. För den olagliga (till och med grundlagsstridiga) övervakningen av demokratiska och liberala krafter som under 1970-talet hade oförskämdheten att ogilla regeringens utrikespolitik gäller fortfarande locket på. Frågan kommer att prövas i Kammarrätten dit avslagen överklagats.