Regeringen har med anledning av det kinesiska viruset utfärdat förbud mot allmänna sammankomster med fler än åtta deltagare. Vissa lättnader kommer att genomföras den 1 juni.

Till allmänna sammankomster räknas idrottsevenemang och konserter, men även gudstjänster. En del kan äga rum i arenor med upp till 50 000 platser. Men bara 8 deltagare har tillåtits. Som huvudregel kommer begränsningen till 8 deltagare att fortsätta gälla för inomhusarrangemang. Dock medges 50 deltagare om deltagarna får en anvisad plats.

För utomhusarrangemang gäller max 100 deltagare eller 500 om deltagarna har anvisad plats. Det innebär att en plats på 100 kan utnyttjas i de största arenorna (Friends Arena i Solna till exempel), förutsatt att taket öppnas, annars blir det en plats på 1000 som kan utnyttjas.

För butiker och liknande gäller en kund per tjugo kvadratmeter. Många arrangörer av olika arrangemang har begärt att de ska hanteras åtminstone som butiker, det vill säga tillåtas släppa in ett visst antal personer per kvadratmeter.

Vad som hamnat utanför rimliga regleringar är religiösa sammankomster, gudstjänster. Flertalet församlingar har byggnader (kyrkor) för att kunna ha sina arrangemang inomhus. Oavsett kyrkans storlek har bara 8 deltagare tillåtits sedan de senaste restriktionerna infördes. Uppsala domkyrka har 2200 sittplatser, så restriktionen har inneburit att en plats på 275 har kunnat utnyttjas. Församlingarna har varit mycket samarbetsvilliga och exempelvis förklarat att psalmsång inte ska förekomma eller begränsas, eftersom smitta anses kunna spridas i samband med utandningsluften när folk sjunger. Men det hjälper inte. Nu (från 1 juni) måste kyrkorna anvisa platser och se till att de inte släpper in fler än 50 deltagare.

För idrottsevenemang och kulturevenemang (konserter, teaterföreställningar etc) slår inte restriktionerna alls lika hårt.

Regeringen passar på att utnyttja de särskilda befogenheter som man fått genom pandemilagen till att begränsa de religiösa samfundens verksamhet. Det har till och med förekommit att arrangörer åtalats för att de släppt in fler än åtta personer på gudstjänster (fredagsbön för muslimer).

Bild: Uppsala Domkyrka, Foto:Carl Holm