Vi har tidigare i “Veckans Contra” (den 14 juni 1998) tagit upp den nya personuppgiftslagen och dess konsekvenser för yttrandefriheten. Den ger möjlighet för myndigheterna att med fullständigt godtycke jaga dem som har inopportuna åsikter. Nu är det inte så att personuppgiftslagen innebär någon större försämring på det här området. Det fick den välkände före detta företagaren Börje Ramsbro erfara veckan innan jul, när han åtalades för brott mot datalagen av åklagaren Ann-Marie Bergström.

Ramsbros livsverk teknologiföretaget 3R gick honom ur händerna i samband med finanskrisen. Nordbanken hade förlorat pengar på vansinniga fastighetsspekulationer och försökte rädda sig själv genom att säga upp lån även för välskötta företag. Ett av de företagen var System 3R och det hela slutade med att företaget kunde tas över av betrodda till Nordbanken (Håkan Nordquist m fl).

Börje Ramsbro har reagerat mot det som skedde och tillsammans med andra drabbade företagare startat Bankrättsföreningen (tidigare Stiftelsen mot Nordbanken) som beskrivit Nordbankens ytterst tvivelaktiga metoder. På föreningens hemsida på Internet beskrivs flera fall i detalj, med angivande av namn för de ansvariga bankdirektörerna. En som misstyckt till detta är Håkan Nordquist. Han har dock inte ansett sig kunna stämma Börje Ramsbro för förtal. Då skulle han nämligen hamna i situationen att han skulle kunna behöva bevisa att Börje Ramsbros påståenden om honom och Nordbanken är felaktiga. Och tittar man på dokumentationen på hemsidan är beläggen för Nordbankens övergrepp förödande. Istället har Nordquist anmält Ramsbro för brott mot datalagen!

Och åklagarmyndigheten (Ann-Marie Bergström) och datainspektionen ställer nu snällt upp och levererar ett allmänt åtal. Inte för förtal av Nordquist, nej för att Nordquists namn nämnts på Bankrättsföreningens hemsida. Ramsbro har enligt åklagaren gjort sig skyldig till det hemska brottet att fört ett dataregister utan föreskrivet tillstånd av Datainspektionen! Dataregistret består av att Nordquists namn nämns på hemsidan med några mindre fördelaktiga kommentarer. Och inte nog med det, genom att hemsidan finns på Internet, kan uppgifterna (om än på svenska) läsas i hela världen, dvs även utanför EU. Det gör Ramsbro till en än värre skurk, han har nämligen exporterat sitt redan olagliga dataregister.

Straffet är upp till ett års fängelse eller böter!!

Contra nämner ju här både Nordquist och Ramsbro vid namn och vår hemsida kan tankas ned från hela världen (och vårt elektroniska veckobrev har två prenumeranter i Norge – utanför EU!). Men så vitt vi tolkar lagen gör vi oss inte skyldiga till något brott. Vi tillhör nämligen den nya eliten som – i motsats till vanliga sketna företagare som Börje Ramsbro – har yttrandefrihet på nätet. Contra bedriver nämligen journalistisk verksamhet. Vi har för övrigt ett stående erbjudande att den som så önskar får bli “journalistiskt verksam” inom Contras breda famn. Då får ni bara stå till svars för förtal, inte för att ni lägger ut era åsikter på Internet.