Sedan förra veckan har Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni avgått. Hon efterträds av viceordföranden Johan Pehrson. Ingen tidskrävande demokratisk process där.

Sabuni tog över när Liberalerna hade dåliga opinionssiffror. Och under hennes tid har opinionssiffrorna blivit ännu sämre. De rör sig nu kring två procent, så det behövs en rejäl uppryckning för att Liberalerna ska få stanna kvar i Riksdagen efter höstens val.

Partiet har varit djupt splittrat i synen på var Liberalerna hör hemma. Förre partiledaren Jan Björklund träffade januariöverenskommelsen (JÖKEN) för att släppa fram en socialdemokratiskt styrd regering, trots att man gått till val på att fälla socialdemokraterna. Många inom partiet var emot detta, inklusive Nyamko Sabuni och Johan Pehrson. När dessa tog över efter Björklund och deklarerade att partiet stod bakom skapandet av en borgerlig regering, så var det inte alla inom partiet som höll med, vilket säkert bidrog till det ytterligare fallet i opinionssiffrorna. Få om några av väljarna visste att de la en röst på Stefan Löfven när de röstade på Liberalerna i valet 2018.

Tjuvnypen inom partiet har varit många. Och bara några dagar innan Sabuni avgick förekom ett mediadrev mot Sabunis uttalande (i ett privat sammanhang) att hon om kriget kom skulle ta sig till sitt sommarställe i Värmland, för att i ett ytterligare skärpt läge kunna fly till NATO-landet Norge. En naturlig konsekvens av partiets intresse för att även ansluta Sverige till NATO. Kritiken mot henne riktade sig mot att hon inte skulle uppfylla den totalförsvarsplikt som finns i svensk lag. Men hon sitter inte i Riksdagen och därmed inte heller i Krigsdelegationen. Hon har därmed inget officiellt uppdrag att fylla, Men totalförsvarsplikten är allmän och gäller alla mellan 16 och 70 år. Frågan är dock vilka totalförsvaruppgifter som kan vara av intresse att tilldela en 53-årig kvinna utan militär utbildning. Troligen inga. Att uppröras över hennes privata uttalande är därför ganska märkligt. Men det belyser att det fanns personer inom partiet som misstyckte till hennes roll i partiet. Eller främmande makt med intresse att hålla Sverige utanför NATO.

Johan Pehrson är inte känd för en bredare allmänhet. Han får den mycket svåra uppgiften att dubblera partiets sympatier på fem månader. Ingen lätt uppgift. Så om han misslyckas kommer det att vara svårt att kritisera honom. Om han misslyckas kan det dock vara början till slutet för Liberalerna som parti.

Foto: Riksdagen