Den som läst en svensk tidning eller sett ett svenskt TV-program förundrar sig oftast hur främmande innehållet är den världsbild som förmedlas till läsare och tittare i länder som Storbritannien, USA, Tyskland eller Frankrike. En förklaring till detta är den svenska journalistkårens extrema sammansättning. Enligt en färsk undersökning vid JMG (Institutionen för journalistik och kommunikation, Göteborgs Universitet) sympatiserar 31 (!!) procent av journalisterna med Vänsterpartiet, det parti som för inte så många år sedan hyllade massmördare som Stalin, Brezjnev och Ceausescu. Därtill kommer 27 procent socialdemokrater och 10 procent miljöpartister. Moderater och kristdemokrater är kraftigt underrepresenterade i journalistkåren med 10 respektive 5 procent, medan Folkpartiet har hela 14 procent sympatisörer. Centerpartisterna är lika sällsynta i journalistkåren som i övriga befolkningen (3 procent).

Redan 1989 hade journalistkåren 22 procent vänsterpartister, vilket var en ännu kraftigare överrepresentation idag i förhållande till väljarkåren. Det är därför inte orimligt att ställa upp hypotesen att den extrema snedrekryteringen i journalistkåren påverkat den allmänna opinionen.

Inom TV-mediet är vänsterpartiets ställning ännu mer framträdande än i tidningarna. I dagspressen är ”bara” 30 procent vänsterpartister, medan 33 procent av TV-journalisterna är det. Bland frilansjournalister är hela 37 procent vänsterpartister (och bara 2 procent moderater).

Än allvarligare blir snedvridningen om man ser till de samhällspolitiskt viktiga delarna av journalistiken. Bland sportjournalisterna är det till exempel få vänsterpartister, desto fler bland kulturjournalister. Bland dem som skriver affärsnyheter finns en hel del av de borgerliga journalisterna, som följdriktigt blir mer underrepresenterade när det gäller andra samhällsfrågor.

De många lokalkorrespondenterna för landsortspressen, de som skriver om allt som rör sig på ”byn” i de små orterna (årsmöten, inbrott, fotbollsmatcher, bilolyckor, dödsrunor) är inte heller så ofta vänsterpartister, liksom de som har hand om de många personaltidningarna. Det innebär i sin tur att de viktiga artiklarna som i den breda pressen påverkar allmänheten i ännu större utsträckning skrivs av vänsterpartisterna.

Undersökningen bygger på 1075 svar från medlemmar i Svenska Journalistförbundet