På Contra kan vi knappast tillföra mer fakta till de spaltkilometer som skrivits om den gångna fredagens terrordåd i Paris. Men vi vill ge några ord på vägen om den religion som ligger bakom dåden. Den enda världsreligionen som har byggt på våld från begynnelsen.

Buddhismens grundare Siddharta Gautama var prins, men avsade sig sin världsliga makt för att kunna predika som en enkel munk. Jesus sade själv “mitt rike är inte av den här världen” (Johannes 18:36) och “ge då kejsaren vad som tillhör kejsaren och Gud vad som tillhör Gud” (Markus 12:7). Precis som Buddha var han helt inriktad på en fridsam andlig lära. Konfucius, den österländska religionens förgrundsgestalt, underströk bildning, kunskap och meritokrati.

Med Muhammed och islam var det annorlunda. Från ungefär tio år efter det att Muhammed började predika var våldet avgörande för Muhammed och för islams framväxt och expansion. Muhammed var från början affärsman, men började predika sin nya religion år 610. Dock utan framgång. År 622 jagades han iväg från Mekka och tvingades bosätta sig i grannstaden Medina. Det var stammen Quraysh som drivit iväg Muhammed och han organiserade nu en militär kampanj mot Quraysh, byggd på Muhammeds allians med tre judiska stammar i Medina. Alliansen blev dock kortvarig, med tiden jagades två av de judiska stammarna iväg och i den tredje avrättades alla män, varefter kvinnor och barn såldes som slavar.

Under tiden i Medina plundrade Muhammed och hans anhang karavaner i öknen. År 624 besegrade de Quraysh i ett ökenslag och 70 krigsfångar återlämnades mot en lösensumma. Muhammeds män råkade i luven på varandra om lösensumman och Muhammed kom till insikt om att det hade varit bättre att avrätta alla fångar. Det blev också huvudspåret i fortsatta erövringar, både under Muhammeds tid och efter hans död. Islams expansion var inte, som för buddhism och kristendom, munkar som vandrade ut i världen och predikade Siddhartas eller Jesus lära. Islams spridning skedde från början med militära medel, till en början under Muhammeds personliga ledning, senare under hans efterträdare, kaliferna. När islams fiender besegrades fick de besegrade valet att konvertera till islam eller att avrättas.

Ordern att sprida religionen med våld finns direkt i Koranen. Exempelvis sura 8:68: “Det tillkommer inte en profet att ta fångar, förrän han anställt ett blodbad på jorden”. Det är i den andan som islamistiska terrorister verkar idag. En anda som direkt bygger på Koranen. Lyckligtvis är inte alla som bekänner sig till islam sådana, men då har de inte tagit till sig den fulla innebörden i Muhammeds våldslära. Daesh/IS har gjort det.