Sammanfattning följer nedan

Läs tidningen som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

 

Ledare: Vi i Europa

Europa är en liten del av världen. Men vi är inte lika. Det finns betydande meningsskiljaktigheter. Om kvinnofrågor. Om energi och klimat. Och om mycket mer.

 

Vindkraften är farlig Del 3

Det finns många aspekter som tillsammans avgör hur mycket farligare vindkraften är i jämförelse med kärnkraften. Det axplock av olyckor vi tittar på exemplifierar det mesta, men blir också en grund för följdfrågor.

Så fungerade amerikansk politik

När fienden fanns i Moskva och Peking och inte i det andra partiet. Så var det för inte så länge sedan. Riksrättsprocessen visar en ny skepnad för amerikansk politik. De polära partimotsättningarna, istället för den tid för inte alls så länge sedan, då man respekterade sina motståndare i det andra partiet som den lojala oppositionen.

Vilka bråkar om Peter Handke

Vilka bråkar om Peter Handkes rätt till årets Nobelpris i litteratur? Den frågan är inte så svår att svara på. Det är en mer eller mindre självutnämnd så kallad kulturelit med fritt tillträde till de stora tidningarna, TV och andra media. Många kritiker har inte ens läst Handke, vars tyska är svår. Här räcker det inte med att bara kunna läsa Bild Zeitung

Den stora allmänheten har, som det brukar vara, lika lite en uppfattning om Handkes eventuella kvalitéer som de har om nobelpristagaren Einsteins relativitetsteori.

Toriumreaktorn – kärnkraftens framtid

Redan på 1960-talet genomfördes experiment med kärnreaktorer där bränslet var torium istället för uran. Torium är flera gånger så vanligt i naturen som uran och det behövs mycket mindre volymer för att producera energi. Men tekniska problem gjorde att torium-spåret lades ned. Sedan några år har forskningen kring torium-reaktorer tagits upp igen. Bland annat i Australien, Indien och Brasilien.

Massindoktrineringen i Sverige

Vissa sektorer i samhället spelar större roll än andra. Och i just de sektorerna har vänstern en stor dominans. Vänsterns inflytande på värderingssektorerna är hisnande. Läs artikeln här.

NATO 70 år: Försvarsallians i förvandling

Nato (North Atlantic Treaty Organization), även kallat Atlantpakten, grundades i Washington, D. C. den 4 april 1949. Organisationens förste generalsekreterare, den brittiske generalen Hastings Lionel Ismay (Lord Ismay), uttryckte dess målsättning på följande kärnfulla sätt: ”Hålla ryssarna ute, amerikanerna inne och tyskarna nere.”