Contra nummer 6 2012 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Det finns ingen bostadsbrist – bara hyresbostadsbrist i Sverige. Den enda delen av bostadsmarknaden utan marknadsstyrning
av C G Holm

Ibland kan vi läsa rubriker om bostadsbristen. Men som Christel Darvik, koncernchef för Stena Fastigheter, påpekade på ett seminarium i december så finns det bara hyresbostadsbrist. Varken för villor eller bostadsrätter finns det någon brist. Där löses balansen mellan tillgång och efterfrågan med hjälp av prismekanismen och i viss utsträckning nybyggnation.
Bristen på hyresbostäder kan inte med rimliga resursinsatser byggas bort – en
nybyggnation kan bara omfatta 1–2 procent av bostadsbeståndet per år. Den enda lösningen som finns på hyresbostadsbristen är att det existerande beståndet utnyttjas bättre.

Det var inte länge sedan Norra ishavet var isfritt!
av Sven Enberg

Klimatet varierar. Med eller utan domedagsprofeter. Ett av de stora hoten är idag ett isfritt ishav. Men det är faktiskt inte mer än drygt 7000 år sedan Ishavet var isfritt. Utan mänskliga kolutstläpp. Och mänskligheten överlevde märligt nog den katastrofen. De senaste tiotusen åren är en mellanistid. En mellanistid varar 10 000–12 000 år, varefter kommer en ny istid på cirka 100000 år. Övergången mellan istid och mellanistid (och motsatt) kan dock ta ett par tusen år. Så har det i alla fart varit under den senaste miljonen år, då jorden upplevt 8–9 istider.

Föll Catrin Costa offer för en seriemördare
av Patrik Nyberg

Catrin da Costa mördades 1984. Huvudvittnen mot två läkare som friades från mordet var den enas exhustru som hävdade att den gemensamma dottern på drygt ett år berättat att hon varit med pappa och styckat kroppen, och en fotohandlare som pekade ut samme läkare som den som lämnat in bilder av ett styckat lik. I den friande domen ansåg domstolen dock att läkarna var skyldiga till styckning av liket, ett preskriberat brott. Läkarna fråntogs sina legitimationer med hänvisning till detta och har nekats att överklaga domskälen i den friande domen. Samtidigt har polisen gjort allt för att förhindra att den verklige mördaren avslöjas. Mordet på Catrin da Costa är numer preskriberat.

Regeringens tunna kamp mot regelbördan
av Fredrik Runebert

Inför valet 2006 lovade Allianspartierna, med Centerpartiet i spetsen, att regelbördan i form av administrativa kostnader skulle minska med 25 procent till 2010. När det löftet inte infriades förlängdes fristen till 2012. Facit av regeringens ansträngningar är att regelbördan har minskat med drygt 7 procent. Inom skatteområdet har kostnaderna till och med ökat under mätperioden. Riksrevisionen har följt upp arbetet med regelförenklingar och gett rekommendationer för en ökad effektivitet i regelförenklingsarbetet.

Vladimir Putin: En studie i hänsynslös maktutövning
av Tommy Hansson

Ett typexempel på Vladimir Putins maktutövning är hans reaktion på USAs så kallade Magnitskij-lag. Putinregimen förbjöd i slutet av december amerikaner att adoptera omhändertagna ryska barn som ett svar på amerikanska sanktioner syftande till att förhindra korruption, maktmissbruk och våld i Ryssland. Förbudet drabbar främst handikappade ryska barn.

Skäms européerna för sin kristna bakgrund?
av Britt Louise Körninger

Skäms européerna för sin kristna bakgrund? Bör inte västerlänningarna vara stolta över sitt kristna kulturarv, som en gång i tiden byggde upp västvärldens välfärd och frihet? De enda tillfällena när det kristna kulturarvet används idag är vid dop, bröllop och begravning. Flyktingströmmen har aldrig gått från den fria västvärlden till andra kulturer. USA tog emot europeiska invandrare och gav dem den frihet som råder där. Ingen amerikan behöver fly USA för att överleva. Det har inte förekommit någon diskussion om varför människor sökt sig från kommunismen, socialismen, hinduismen eller islamismen. Varför vill dessa flyktingar/invandrare att västsamhället skall acceptera deras kultur/religion, som de ju flytt ifrån? Vill vi verkligen ha de systemen i västvärlden?

Kina expanderar i Sydkinesiska sjön
av C G Holm

Sydkinesiska sjön ligger söder om Kina och Taiwan, öster om Vietnam och väster om Filippinerna. Det finns en del små öar och rev som aldrig har varit under någon strandnations egentliga kontroll. Fiskare har emellanåt mellanlandat på öarna, men de har varit utan fast befolkning. Men nu går Kina till militär offensiv, på kollissionskurs med Vietnam, Filippinerna, Malaysia, Brunei och Taiwan.

SS-bataljon i Luleå
av David Stavenheim

Tidigt på morgonen den 4 oktober 1940 landsattes en fullt stridsutrustad bataljon tillhörande det fruktade SS i Luleås hamn för vidarebefordran till Narvik. De till antalet 1 030 soldaterna utgjorde andra bataljonen av Totenkopstandarte (dödskalleregementet) Kirkenes. Bataljonen hade börjat resan med lastfartyget Isar i Stettin den 29 september och efter att ha passerat Visby eskorterades fartyget norrut genom minerade vatten av den svenska marinen. En händelse som knappast alls uppmärksammats i Sverige – i motsats till den omdiskuterade transiteringen av Engelbrecht-divisionen.