Contra nummer 6 2011 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Dags att säga nej till FN?
av C G Holm

När jordens mest bisarre och hårdföre diktator, Nordkoreas Kim Jong-il, avled i december 2011 höll FNs generalförsamling en tyst minut för tyrannen. Samma gällde FNs Råd för mänskliga rättigheter, som fylls av sådana fyrbåkar för mänskliga rättigheter som Kuba, Kina, Saudiarabien och (fram till våren 2011) Libyen, då under ledning av Muammar Khadaffi.

Händelsen är signifikativ för ett FN som blivit till en diktatorernas fackförening, där demokratierna i Väst mest får vara med för att någon ska betala. I FN är det folkrätten, inte de mänskliga rättigheterna som står högt. Ordet ”folkrätt” används på svenska för vad som på engelska kallas ”international public law”. Den svenska termen är ganska missvisande, det hela handlar om att det som definieras som stater har vissa juridiska rättigheter, det må sedan vara en stat som styrs av en diktator eller en utvecklad demokrati. Folket kan vara helt utan inflytande (som i Saudiarabien, Kina, Kuba eller Khadaffis Libyen), men staten har ändå alla rättigheter enligt FN-systemet för folkrätt.

Sverige har sedan länge drivit linjen om FN som det godas apostel. Skolbarn indoktrineras från småskolan att FN alltid har rätt och FN-dagen, den 24 oktober har gjorts till allmän flaggdag. Till en del förklaras det kanske av att profiler med anknytning till Sverige haft framträdande roller i FN-systemet. Dag Hammarskjöld var 1953–1961 FNs generalsekreterare. Han var nummer två på den posten och hittills har det bara funnits åtta innehavare av ämbetet. Nummer sju, Koffi Annan, är gift med en svenska (född Nane Lagergren, dotter till riksmarskalken Gunnar Lagergren) och har sommarstuga i Blekinge. Visst måste FN vara bra, nästan en ”svensk” organisation.

Brist på dygder skapade finanskrisen
av Fredrik Runebert

Förklaringarna till den finans-kris som började redan 2008 och som nu, för att använda Anders Borgs ordval, är inne i andra halvlek har varit många. Det har handlat om giriga bankirer, korruption i finansbranschen, spekulation, avregleringar och politiker som har tvingat eller åtminstone stimulerat en alltför hög och riskabel belåning. Men den främsta anledningen till krisen är helt enkelt att hushåll och stater har lånat för mycket. Varför har denna lånekultur uppstått?

SÄPO talar klartext om våldsbejakande islamism

Två somalier och en irakier åtalades för att ha planerat mord på konstnären Lars Vilks i samband med ett konstevenemang i Göteborg. Vilks var inte på plats, men det var uppenbart att de åtalade trodde att så var fallet. De greps med knivar och åklagaren hänvisade till telefonavlyssning i rättegången. När detta skrivs har de åtalade släppts, men dom har inte avkunnats. Att de släpps indikerar att straffet blir högst tre månaders fängelse eftersom de suttit fängslade från den 11 september (!) till den 28 december 2011.

Det fanns en hel del bakgrundsmaterial i rättegången. En av de mer intressanta bilagorna till åtalet var en promemoria från SÄPO om ”våldsbefrämjande islamistisk radikalisering och ideologins roll”. Vi återger här delar av promemorian.

Kalla krigets hjältar: Ronald Reagan
av Tommy Hansson

När jag nåddes av beskedet att Ronald Reagan avlidit 2004 befann jag mig på floden Moldau i Prag ombord på en sightseeingbåt. Min reaktion var kluven: dels sörjde jag en av de stora amerikanska presidenterna, närmare be-stämt den som lagt grunden till västsidans seger i det Kalla kriget; dels kände jag lättnad över att den svårt alzheimersjuke Reagan i en ålder av 93 år äntligen fått sluta sina dagar här på jorden.

Ett nytt Hongkong i Honduras?
av C G Holm

Hongkong är en fantastisk plats på jorden. En liten plätt i det stora Kina, utan andra naturtillgångar än en bra hamn. Miljontals utfattiga människor som flyr det politiska förtrycket i Kina och en regering som sköttes från andra sidan jordklotet och där man som en följd av detta såg till att regeringen gjorde så lite som möjligt. På 1950-talet var Hongkong ett fattigt område dit svenska hjälporganisationer skickade hjälp för att folk skulle överleva. Efter ett par miljoner flyktingar från kommunismen är Hongkong idag ett område med en högre levnadsstandard än Sverige – köpkraftskorrigerad har Hongkong en bruttonationalprodukt på 45.900 dollar 2010, jämfört med Sveriges 39.100. Även om Kina sedan 1997 har formell överhöghet över den forna brittiska kolonin har man varit noga med att inte bryta ner systemets grunder, den höna som värper guldägg och kan betecknas som den friaste kapitalistiska nationen i världen.

Den nya borgerligheten
av Fredrik Runebert

Vad innebär borgerligheten i dag? Länge har begreppet betraktats som svårdefinierad och svåravgränsad. Men i Axess publikation Den nya borgerligheten försöker tio skribenter ringa in betydelsen av borgerliga värderingar.

Svenska Memorial bildat

En grupp har bildat Svenska Memorialföreningen. I skrivande stund har den 14-15 medlemmar. Planerat arbete beskrivs i Contra.