Contra nummer 6 2010 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Kommunister hyllas i Stockholm
av C G Holm

I Stockholm finns det en del mindre trevliga offentliga konstverk, av den typ som försvunnit i Östeuropa. Två monument hyllar utländska massmördare – Mao och Lenin. Ett tredje har uppställts för att hedra svenska kommunister.

Fartygen som försvann i Östersjön
av C G Holm

Under tiden närmast efter Andra världskriget försvann ett flertal svenska fartyg i södra Östersjön. Det kan säkert vara så att ett eller annat av fartygen förliste och försvann på Östersjöns botten. Men beträffande flera av fartygen finns det bevis eller indicier för att det låg andra orsaker bakom försvinnandet.

Ny information om försvunna svenska fartyg
av Susanne Berger och Kerstin von Seth

Under 1948 ansåg företrädare för det svenska försvaret att det var möjligt att fartygen Iwan och Kinnekulle inte hade förlist utan med avsikt tagits av ryssarna i anslutning till svensk smuggling. Flera månader dessförinnan träffade utrikesminister Östen Undén personligen en svensk sjökapten som förhörts av polska myndigheter om smuggling genomförd med hjälp av svenska fartyg. Vid minst ett tillfälle använde den svenska Försvarsstaben ett svenskt handelsfartyg för att infiltrera en hemlig agent i Polen. De här frågorna kan ha haft stor betydelse för svenska fartyg som färdades i den farliga korridoren mellan Trelleborg och Gdansk under kalla kriget.

Aktiv kommunist gör upp med sitt förflutna
av Maria Walden

Maria Walden har varit aktiv i olika kommunistiska rörelser sedan hon var tolv år. Hon var ”född kommunist” och har bott i Sovjetunionen i över tio år. När hon kom till Sverige från Sovjetunionen 1990 anslöt hon sig genast till Arbetarpartiet Kommunisterna (APK), numera Sveriges Kommunistiska Parti (SKP). Hon berättar att hon nästan inget visste om de brott som begick i socialismens namn. Idag har hon lämnat kommunismen.

Muhammeds kvinnor
– 13 fruar från 9 år och uppåt
av C G Holm

Muhammeds förhållande till kvinnorna framgår bara delvis av Koranen, där det mest är Allahs syn på kvinnorna som refereras. Men i hadith (de godkända berättelser om Muhammed som inte tagits in i Koranen) finns en hel del att hämta.

År 595 gifte sig Muhammed med en avlägsen släkting, Khadija, som blivit änka två gånger. Hon var i fyrtioårsåldern och förmögen. Muhammed var bara tjugofem. De fick 6 barn, varav de två sönerna dog unga. År 619 dog Khadija, hon var då en bit över 60. Under hela tiden Muhammed var gift med Khadija var det hans enda hustru.

Året efter Khadijas död gifte sig Muhammed med Sadwa, som hade politiskt intresanta familjeband – hon var drygt 30 och inte särskilt vacker. Samma år gifte Muhammed sig med sexåriga Aisha. Det senare äktenskapet ”fullbordades” dock inte förrän tre år senare, då Aisha hunnit bli nio. Och sedan fortsatte det med ytterligare tio kvinnor. Allah hade visserligen godkänt högst fyra hustrur, men det var för att det var omöjligt att vara rättvis mellan fler än fyra. Muhammed klarade naturligtvis den saken galant och fick specialtillstånd till fler hustrur i en uppenbarelse från Allah. Han fick också i en uppenbarelse veta att Muhammeds fruar måste skyddas genom slöjor. Men det gällde bara Muhammeds fruar.

Latinamerikas liberala röst:
Mario Vargas Llosa
av Fredrik Runebert

Årets Nobelpristagare i litteratur började sin författarbana som marxist men är i dag en av de mest liberala rösterna i Sydamerika. Mario Vargas Llosa har en förutsättningslös hållning i sitt sökande efter sanningen, vilket har gjort att han är en av få latinamerikanska debattörer som lyckats att både kritisera högerdiktaturer och vänsterdiktaturer.

Teaparty-rörelsen växer vidare
av Fredrik Runebert

Tea-party rörelsen dominerar alltmer den amerikanska samhällsdebatten. Etablerade politiker inom det republikanska partiet har sett sig besegrade av kandidater som står Tea-party rörelsen nära. På agendan står lägre skatter, lägre offentliga utgifter och mindre statlig makt. Rörelsen är spretig och saknar en tydlig ledare, men de är tydliga i sina krav och sin kritik mot byråkratiskt slöseri, galopperande budgetunderskott, gigantiska stimulanspaket och sjukvårdsreformer samt bail-outs av banker.

Finansinspektionen:
Nästintill oinskränkt makt
utan allmänhetens kontroll

En institution som har nästintill obegränsad makt över finansmarknaderna i Sverige är Finansinspektionen. Finansinspektionen är en statlig myndighet som aldrig behöver slåss om anslagen. Myndigheten finansieras fiffigt nog med avgifter på de som ska granskas. När inspektionen behöver mer pengar är det bara att skriva till regeringen att inspektionen vill höja avgifterna. Regeringen ställer alltid upp, den vill ju visa sig handlingskraftig när det gäller övervakning av ekonomisk brottslighet och förmögna bankdirektörers alltför stora bonusar. Inspektionen står stark och få om någon vågar kritisera den offentligt. De som kan något om inspektionen är de som är verksamma i branschen och de är alla beroende av att hålla sig väl med inspektionen, för att skydda sina sparpengar och sitt levebröd.

Två världar – två tankar:
Ryssland och Kina i Fjärran Östern
av Frank Gordons

I Fjärran Östern på floden Amurs stränder ligger två städer i två länder: Blagovechtjenska i Ryssland och Heihe i Kina. Alltfler av Blagovechtjenskas invånare överger Ryssland och flyttar till floden Amurs andra strand. De kan leva gott på pengar som med nöd och näppe räcker till livets nödtorft på den ryska sidan.