Contra nummer 6 2009 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Klimatmötet – politikernas försök att styra världen
av C G Holm

Du är i december med och betalar ett gigantiskt möte i Köpenhamn som ska behandla klimatet och vad politikerna ska göra åt koldioxidutsläppen. Förutsättningarna för mötet i Köpenhamn är nämligen dels att vi för närvarande upplever en snabb klimatförändring, dels att den förändringen skapats av människan, dels att förändringen är negativ och slutligen att det är politikernas uppgift att göra något åt saken för att visa ”ansvar för mänskligheten”. Contra tvivlar på alla fyra förutsättningarna.

Djurens rätt – eller mänskliga rättigheter
av Fredrik Runebert

Den civiliserade majoriteten av djurrättsaktivister förespråkar icke-våld, som metod för att protestera mot hur djur behandlas. Men deras ideologi lägger grunden för de mer militanta aktivisterna som brukar våld mot djurägare och hamburgerrestauranter, samt ägnar sig åt att förstöra andra människors egendom. Djurens rätts filosofiska utgångspunkt är att djur har rättigheter. Detta innebär att djur är självständiga individer vars rättigheter likställs med mänskliga rättigheter, och det trots att djuren knappast har förmågan att uppbära de skyldigheter och det ansvar som kan krävas av människan.

Tjugo år efter Berlinmuren:
Vi minns kommunismens
och Berlinmurens fall
av Tommy Hansson

I november 1989 föll Berlinmuren och inom ett par år hade ett par hundra miljoner släppts fria från det kommunistiska förtrycket!

Johannes Paulus II –
en av de viktigaste bakom
kommunismens fall
av David Stavenheim

Det är idag tjugo år sedan kommunismens fall i Östeuropa. Tre personer var viktigare än andra när det gällde att genomdriva de åtgärder som ledde till Östeuropas befrielse: Margaret Thatcher, Ronald Reagan och Johannes Paulus II.

Ett liv med Karol – mina fyrtio år vid Johannes Paulus IIs sida är titeln på en ny bok skriven av Stanislaw Dziwisz, som var påvens personlige sekreterare. Boken är ett ömsint porträtt av Johannes Paulus II, men är samtidigt en dramatisk skildring av påvens kraftmätning med det kommunistiska styret i Östeuropa.

De kristna kopterna är förföljda i Egypten
av Roni Doumit

Kopterna i Egypten är utsatta för öppen förföljelse i sitt historiska hemland kring Nilen. Politisk islam har sedan länge fått ett fotfäste i landet med Muslimska Brödraskapet som största parti. Under senare år har man sett hur det växt fram en hatstämning hos allmänheten gentemot den koptiska urbefolkningen. Allt detta sker inför ögonen på myndigheterna.

På smuggelresa till Tallinn
av Ann-Mari Lahti

Ann-Mari Lahti smugglade Biblar till Estland i slutet av 1970-talet. I praktiken var Bibeln förbjuden i Sovjetunionen, även om små upplagor fanns för att utåt kunna visa att så inte var fallet. För en vanlig församlingsmedlem var det otänkbart att få tag på en Bibel, om den inte var insmugglad eller tryckt på underjordiska tryckerier. KGB fick snabbt tag på Ann-Mari och de hade minutiös kontroll över vad hon företog sig under sina besök i Estland.

Den politiska krisen i Moldavien
av Frank Gordons

Under de senaste åren har de politiska motsättningarna i Moldavien växt. Moldavien har länge varit kontrollerat av personer som stått den tidigare sovjetiska regimen nära. Orienteringen har varit mot Moskva, inte mot det språkligt, kulturellt och geografiskt närbelägna Bukarest. Nu är läget ovisst, sedan de Moskva-vänliga vunnit ett fuskval i april i år och de Europa-vänliga med knapp majoritet vunnit ett friare val i juli, den ryskvänlige presidenten Voronin har avgått utan att få annt än en temporär ersättare. Nye Contramedarbetaren Frank Gordons redogör för läget.

Lagen om anställningsskydd diskriminerar yngre, äldre, invandrare…
av Roger Klang

Lagen om anställningsskydd infördes 1982. En del av strukturen var uppbyggd för att tvinga ut äldre från arbetsmarknaden. En annan del gjorde det svårare för ungdomar att komma in. Och helheten försvagar Sveriges internationella konkurrenskraft.