Contra nummer 6 2008 som pdf

Sveriges krigsbistånd till Afrika
av Tommy Hansson

I Sverige har det så kallade enprocentsmålet blivit en helig ko. Det vill säga att en procent av bruttonationalinkomsten skall användas till internationellt bistånd. Hur sedan biståndet används kommer i andra hand. Och hur används det? Enligt utrikesreportern Bengt Nilsson har det svenska biståndet till Afrika i många fall använts av mottagarländerna till att finansiera de krig och konflikter som förhärjat den afrikanska kontinenten ända sedan avkolonialiseringen genomfördes för ett halvt sekel sedan.

Den islamistiska terrorn i Indonesien
av C G Holm

Indonesien är världens mest folkrika land med muslimsk folkmajoritet. Islam är en förhållandevis ny företeelse i Indonesien. Provinsen Aceh på nordvästra Sumatra blev visserligen ett muslimskt sultanat på 930-talet. För resten av landet var det däremot först under slutet av 1500-talet som islam på allvar började göra framstötar.
Den nationella regeringen i Indonesien har sedan statens grundande varit sekulär och i princvip neutral mellan landets sex godkända religioner. Men på lägre nivå har de styrande ofta gått till angrepp mot dem som haft en avvikande religion. Bombattentatet mot diskoteket på Bali 2002 var inte bara ett angrepp på västerländska turister utan också på hinduiska lokalinvånare som uppfattades leva ett oislamskt leverne. I ögruppen Sydmoluckerna har de kristna gång på gång utsatts för överfall av muslimer. Delvis har detta sin förklaring i den katastrofala överbefolkningen på ön Java. Javaneserna flyttar gärna till mindre tättbefolkade öar där de skaffar sig mark på lokalbefolkningens bekostnad. Och är det kristna (eller hinduer) så säger det islamska prästerskapet att det är fritt fram att besätta deras land, bränna ner deras hus och jaga iväg människorna från de hem, där de bott i generationer.

Jimmy Carters regleringar lade grunden till finanskrisen
av C G Holm

Den finansiella krisen, som satte igång med de så kallade subprime-lånen på den amerikanska bostadsmarknaden, har utvecklats till en av de svåraste störningarna på de finansiella marknaderna under de senaste 70 åren. Inte oväntat kommer rop på nya regleringar och strängare kontroll. Men som vanligt är krisen mer eller mindre förorsakad av regleringar som inte fungerat på avsett sätt.
Grunden till den nuvarande finansiella krisen lades av den demokratiske presidenten Jimmy Carter. Vägen till helvetet var som vanligt kantad med goda avsikter. De amerikanska storstädernas inre delar var under 1970- och 1980-talen utsatta för förfall. Slummen bredde ut sig och de välbeställda flyttade till förorterna. Utvecklingen var alltså den rakt motsatta mot i Europa, där innerstäderna blivit domäner för de rika. Carter började reglera kreditgivningen till förmån för dem som egentligen inte var kreditvärde. Och sedan har den ena regleringen följt efter den andra, tills allt nu rasar ihop som ett korthus.

Israel är berett att vidta åtgärder mot Iran

Ny ambassadör för Israel i Stockholm sedan slutet av augusti är Benyamin ”Benny” Dagan, en karriärdiplomat som tidigare varit stationerad i bland annat Kairo, Chicago och Washington, D.C. Dagan efterträder därmed Eviatar Manor.
Contras reporter fanns på plats då ambassadör Dagan presenterade sig och sina synpunkter under ett möte i regi av Samfundet Sverige-Israel i Stockholm i oktober.

FBI, Hoover och kampen mot kommunismen
av Bertil Häggman

Hundraårsminnet av grundandet av Federal Bureau of Investigation (FBI) har inte uppmärksammats i någon större utsträckning på denna sida Atlanten. Det var USAs president Theodore Roosevelt och hans utrikesminister Charles Bonaparte som 1908 skapade en styrka av specialpoliser. Den 16 mars 1909 fick styrkan namnet Bureau of Investigation.

Ludwig von Mises kan förklara dagens finanskris
av Fredrik Runebert

Ludwig von Mises (1881-1973) är en av nationalekonomerna bakom den österrikiska skolan, som representeras av bland annat Friedrich A. Hayek, Carl Menger och Eugene von Böhm-Bawerk. Mises var en klassisk liberal, som pläderade för den fria marknaden och betydelsen av arbetsspecialisering, för att öka välståndet i samhället. Hans främsta bidrag är konjunkturteorin, som i en utvecklad form renderade hans efterföljare Friedrich A. Hayek Nobelpriset 1974, ett år efter Mises död. Under sin verksamma period, då han producerade en ansenlig mängd böcker varav Human action: A treatise on economics från 1949 är den viktigaste, betraktades han som en udda fågel. Men i dag råder det ingen tvekan om att han har haft stort inflytande på dagens nationalekonomi, särskilt den österrikiska skolans nationalekonomi.

Prinsessan som avskydde kommunismen
av Tommy Hansson

Den 18 januari i år var det 100 år sedan prinsessan Sibylla föddes på slottet Friedenstein vid Gotha som dotter till hertig Karl Edvard av Sachsen-Coburg-Gotha och prinsessan Viktoria Adelheid av Schleswig-Holstein. Fadern var kusin till konung Gustaf VI Adolfs svärfar Arthur, hertig av Connaught. Den 20 oktober 1932 ingick prinsessan Sibylla äktenskap i Coburg med Sveriges arvprins Gustaf Adolf (i familjekretsen kallad Edmund), son till dåvarande kronprinsen Gustaf Adolf och dennes gemål, kronprinsessan Margareta. Efter en bröllopsresa som bland annat omfattade Italien och Egypten valde paret att bosätta sig på Haga slott i Stockholm

Därför har Sverige blivit en B-stat
av Stig Daun

Två händelser är huvudorsaken till att vårt land trillat ner till den lägsta ”divisionen” i Väst.
1. Införandet av den så kallade ”enhetsskolan” på 1960-talet. Då man avskaffade realexamen, studentexamen och betygen i de lägre skolklasserna.
2. LAS (lagen om anställningsskydd) 1974. Då man i stort stängde dörren för de flesta ungdomar som sökte fast anställning efter avslutad skoltid. Och hela arbetsmarknaden förlamades.