Contra nummer 6 2006 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Med segelbåt till Sibirien

I maj 1946 gjorde den då 17-årige Helsingfors-ynglingen Tage Söderström en segeltur in i Porkkalafjärden utanför Helsingfors tillsammans med en jämnårig kamrat. Den trippen slutade med flerårig vistelse i Sibirien i Stalins Sovjet, sedan ynglingarna gripits och förts bort av rysk militär. Söderström berättade nyligen om sina erfarenheter och Contra var närvarande.

Var Leo Strauss nykonservativ?
av Bertil Häggman

Den tysk-judiske professorn Leo Strauss (1899-1973) har i början av det 21a århundradet upplevt en renässans av imponerande omfattning. Den som vill få detta bekräftat har nu tillgång till bibliografin Leo Strauss and His Legacy – A Bibliography. Den omfattar omkring 15 000 titlar (böcker och tidskrifter) av 800 författare från 1921 till 2005. I ärlighetens namn måste medges att inte alla titlar berör Strauss och hans verk. Boken inleds dock med en mycket detaljerad Strauss-bibliografi, som väl är att betrakta som den mest omfattande som publicerats.

Klimathysterin – vetenskap eller humbug
av C G Holm

Klimatfrågan har hamnat i fokus för den allmänna debatten och kampanjerna är hårda – och ensidiga. Contra gör på inget sätt anspråk på att sitta inne med den vetenskapliga sanningen. Detta i motsats till en rad kampanjmakare som är ute efter att ”rädda världen”, fast de inte vet om det är en kris och om den eventuella krisen går att göra något åt. Innan man satsar miljarder och åter miljarder av mänsklighetens knappa ekonomiska resurser behövs det eftertanke. Inte minst som de lösningar som förespråkas riskerar att föra oss in i ett kontrollsamhälle som vi aldrig skådat förr.
Här ger vi ingen komplett bild av klimatforskningen, men vi ger de andra argumenten, de Du aldrig får se i Expressen eller TV. Som vanligt är det upp till läsaren att dra sina egna slutsatser.

Milton Friedman död
Ett samtal med Nobelpristagaren
om frihet att välja

Nobelpristagaren Milton Friedman avled den 16 november i år. Contra har genom åren många gånger uppmärksammat hans gärning. I detta nummer återger vi en diskussion mellan Hillsdale Colleges VD Larry Arnn och Milton Friedman. Diskussionen hölls den 22 maj 2006 under ett tvådagarsseminarium med anledning av tjugofemårsdagen av utgivningen av Milton och Rose Friedmans bok Frihet att välja.

Golda Meir var med och skapade ett land
av Tomas Ibsen Göransson

Golda Meir var inte bara en politiker som vågade stå upp för vad hon ansåg vara rätt, hon var också en fantastisk kvinna som gjorde en riktig klassresa från fattig ukrainsk jude på samhällets bottenskikt till premiärminister i världens enda judiska stat. I hennes memoarer My Life (Mitt liv) berättar hon om sin karriär, sitt privatliv och Israels historia.

Philip Agee – vänsteridol på dekis
av Tommy Hansson

Vem minns 70-talsvänsterns stora hjälte Philip Agee? Det vill säga den avhoppade CIA-mannen som 1975 blev beryktad genom att redogöra för sina erfarenheter inom den amerikanska underrättelsetjänsten i en tegelstenstjock bok som kom ut på 27 språk, där han bland annat avslöjade namn och/eller kodnamn på cirka 250 CIA-tjänstemän, -agenter eller
-medarbetare. I dessa dagar, när det återigen tillhör den politiska korrektheten att tala om ”USA-imperialismen” och liknande, kan det vara befogat att erinra om Agees landsförrädiska verksamhet.