Contra nummer 6 2003 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Patriarkatets spöke på marsch
– ny bok av Kalle Strokirk

Rykande färsk från tryckeriet är tecknaren Kalle Strokirks bok ”Antifeministiska manifestet”. Kalle Strokirk tycker att det börjar bli allt obehagligare att vara karl. ”Vita, svenska, medelålders heterosexuella män med bil” framställs som onda – och kvinnor som offer. Kalle Strokirks bok är inte full av statistik, utan full av teckningar. Den ställer frågor om en otrevlig och ohållbar utveckling. I Contra finns ett utdrag ur boken.

Kalle Stokirk är född 1948, och han är – just det – vit svensk medelålders heterosexuell man med bil! Han har medverkat som serietecknare i bland annat Dagens Nyheter och Aftonbladet.

Mer om boken kan Du läsa på Contras hemsida!

Mördaren som “bara lydde order”
– Adolf Eichmann
av Tommy Hansson

I tredje artikeln om nationalsocialismen och Tredje riket i anledning av 70-årsminnet av Adolf Hitlers makttillträde, behandlas Adolf Eichmann. Eichmann var nazistpartiets ende ”expert på judiska frågor”, som enbart sysslade med dessa frågor. I slutet av kriget var det hans ansvar att organisera utplånandet av Ungerns judiska befolkning, varvid han kom i kontakt med Raoul Wallenberg. Eichmann upphanns slutligen av rättvisan och hängdes i Jerusalem 1962 efter laga dom. Adolf Eichmann var privat en trist byråkrattyp, varför journalisten Hannah Arendt formulerat sin teori om ”den banala ondskan”.

Norra Cypern – innanför eller utanför EUs gräns
av C G Holm

Contras C G Holm har besökt Turkiska Republiken Norra Cypern, där man förbereder sig på val, men oroas för utländsk inblandning i valet – från EU och USA!

Cypern ska – tillsammans med nio andra länder – bli medlem i EU den 1 maj nästa år. Men avtalet om medlemskap har förhandlats fram av en regering som bara kontrollerar 60 procent av landets yta och som bara kunnat väljas av de tre fjärdedelar av befolkningen som bor i den södra delen av landet. Cyprioterna i den norra delen av landet har sitt eget parlament och sin egen demokratiskt valda regering, men har över huvud taget inte fått delta i förhandlingarna om medlemskap i EU.

Lee Shapiro – äkta martyr i Afghanistan
av Tommy Hansson

Lee Shapiro är inte någon världskändis. Inte desto mindre gjorde han med sin filmkamera som redskap betydande insatser i kampen mot den internationella kommunismen under slutskedet av det kalla kriget. Lee, en amerikan av judiskt ursprung, föll slutligen offer för det sovjetiska våldet på uppdrag i Afghanistan 1987 bara 38 år gammal.

Islamismen – tredje våldsideologin
av Fredrik Runebert

Islamismen framstår som den tredje av vår tids totalitära ideologier efter nationalsocialismen och kommunismen. Contra förutspådde i en artikel av Tommy Hansson redan i nr. 6 1993 att islam skulle kunna bli nästa globala hot mot västvärlden efter kommunismens fall.

Likheterna mellan nämnda ideologier är många – till exempel hat och oförsonlighet mot såväl interna som externa fiender, aggressiv utrikespolitik gentemot omvärlden med våld och terror som vapen, dyrkan av ledargestalter. Enligt en del bedömare, är bara en liten del av den islamiska rörelsen att anse som ”islamistisk”. Enligt andra är hotet från den extrema delen av islam betydligt mer omfattande.

Fredrik Runebert reder ut begreppen!

Därför har djurrättsaktivisterna fel!

Djurrättsaktivismen har från och med 1990-talet växt ut till att bli ett betydande säkerhetsproblem. Mestadels unga aktivister förstör varje år värden för miljonbelopp i terrorräder mot exempelvis pälsaffärer, minkfarmer och slakterier. Varför? Aktivisterna anser principiellt att alla levande varelser, djur som människor, har lika stort värde och vill förhindra att djur kommer till skada. Detta enligt vad de själva påstår. När emellertid minkar eller höns ”befrias” från sina inhängnade områden går de en säker död till mötes på grund av ovana att vistas utanför fångenskapen. Minkar, i realiten grymma ”mordmaskiner”, har också en tendens att döda andra djur när de släpps loss.

Sådana invändningar biter inte på djurrättsaktivisterna. De är blott alltför nöjda med sig själva när de genomfört en militant aktion som kommit i tidningen för att drabbas av någon självkritik. Det är de som har rätt och alla andra som har fel. De riskerar heller knappast att utsättas för alltför mycket kritik av sin omgivning, eftersom få tänkt igenom förhållandet djur–människa på ett etiskt-filosofiskt sätt. En av dem som gjort det är Ingemar Nordin, universitetslektor i filosofi vid Linköpings universitet. Han har skrivit en uppsats med titeln Djur är inte människor – En filosofisk granskning av veganismen (Timbro 1997), som lämpligen kan tjäna som en inledning för den som vill sätta sig in i ämnet.

Den amerikanska frihetsrevolutionen
av Bertil Häggman

President George W. Bush höll den 6 november ett viktigt principtal om frihet och demokrati. Om hur demokratin sprider sig i världen och att den är en nödvändighet också i Mellersta Östern.

Silvio Berlusconi – EUs ordförande baktalad som få
av Chris Arkefors

Har Du någonsin läst en positiv rad om EUs ordförande Silvio Berlusconi? Tänkte väl det! Genom EU-ordförandeskapet representerar han också svenska väljare internationellt, men få svenskar känner till mer om honom än vad som ryms i hatiska Aktuellt-inslag på 30 sekunder.

Chris Arkefors presenterar den dynamiske entreprenören och organisatören som blivit Italiens rikaste man, landets premiärminister och EUs ordförande.