Contra nummer 6 1997 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Olagliga register över “högerextremister” hos SÄPO

Den förre SÄPO-medarbetaren Stig Johansson berättar om hur SÄPO upprättade olagliga register över personer som deltog i politiska föredragskvällar som ansågs vara “högerextremistiska”. Den som lyssnade på den gamle chefen för Arbetarrörelsens Arkiv, Tage Lindbom, blev till exempel olagligt registrerad av SÄPO.

Polisen har för mycket pengar – och gör för lite nytta

Den svenska rättsapparaten, polis, domstolar och fängelser, är nästan dubbelt så dyr per invånare som i Finland och även mycket dyrare än i Danmark och Norge. Får vi valuta för dessa stora satsningar? Nej, polisen är mycket ineffektiv och de stora resurserna som polisen har slösas bort utan att medborgarna får valuta för pengarna.

Prioriteringarna innebär till exempel att polisen klarar upp femtio procent fler fortkörningar än stölder och att polisen satsar enorma resurser på jätteinsatser med många befäl istället för att lösa vardagsbrottsligheten.

Edmund Burke

En tvåhundra år gammal filosof som fortfarande är aktuell är konservatismens fader Edmund Burke. Han var en varm förespråkare för frihet för till exempel kolonierna i Nordamerika och Indien, men en mycket bestämd motståndare till den franska revolutionen – och det långt innan denna urartat i skräckväldets excesser. Han var förvisso ett barn av sin tid och var skeptisk till den politisk demokratin, eftersom han ansåg att folket var alltför opålitligt och lättpåverkbart. Däremot var han långt före sin tid i synen på marknadsekonomin – i en tid som präglades av statliga regleringar som inte låg långt efter våra dagars socialism. Burke var signifikativt nog parlamentsledamot för whigs – inte för det konservativa tory-partiet.

Juridiken och kärnkraften

Det av Sydkraft ägda kärnkraftverket i Barsebäck ska stängas. Trots att det har ett driftstillstånd som löper på obegränsad tid (så länge säkerhetsmarginalerna finns kvar). Lagar måste enligt grundlagen vara generella och får inte stiftas för att drabba någon enskild person eller ett enskilt företag. Sättet att lösa detta är att göra lagen om Barsebäck generell, det vill säga alla kärnkraftverk ska stängas, men turordningen ska ta hänsyn till i första hand reaktorns geografiska läge. Barsebäck ligger nära Malmö och Köpenhamn, Ringhals ligger nära Göteborg och Forsmark nära Stockholm och Uppsala. Men ändå är det Barsebäck som ska stängas. Den lagstiftningsteknik som regeringen och Centerpartiet avser att tillämpa är tveksam med utgångspunkt från såväl de svenska grundlagarna som internationella konventioner till vilka Sverige anslutit sig, bland annat Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (egendomsskyddet), men också avtalet om den europeiska kärnkraftsgemenskapen (Euratom).

Reklamens mansbild

Det har skrivits spaltmeter om reklamens kvinnobild. Mot bakgrund av de senaste utvecklingstendenserna på reklammarknaden är det istället dags att kritiskt granska reklamens mansbild. När Marlboro-mannen ersätts av en dum tönt som sexobjekt.

Richard Wurmbrand

Den rumänske protestantiske prästen Richard Wurmbrand kämpade mot kommunismen i sitt hemland. Han avtjänade många år i rumänska fängelser, men köptes fri av sympatisörer i Väst och kunde flytta till USA 1965. Vid 56 års ålder startade Richard Wurmbrand och hans hustru Sabina “Martyrernas röst” som arbetat med att sprida Biblar och religösa skrifter bakom järnridån och för att få fångar frigivna. Wurmbrands rörelse drivs fortfarande och har sitt svenska kontor i Örebro.

Krig i Mellanöstern

Freden är inte säkrad i Mellanöstern, trots Israels avtal med Egypten och Jordanien. Libanon kontrolleras nästan helt av Syrien och på Syriens dagordning står Israels utplåning. Vid ett tänkt krigsfall, där israelerna blir mer pressade än tidigare, skulle de inte kasta sig i havet utan ta till de vapen som staten Israel har. Kärnvapen. Läget i Mellanöstern är fortsatt hotfullt.

Rudolf Höss – kommendanten i Auschwitz

Rudolf Höss, som var kommendant i det nationalsocialistiska utrotsningslägret i Auschwitz, var på kvällarna en stillsam och omtänksam familjefar. Samtidigt var han på dagarna en viktig kugge i den nationalsocialistiska utrotningsmaskinen. Han lånade sig till allt för att tjäna det nationalsocialistiska partiet. Han har själv berättat om det i sina memoarer, som han skrev i polskt fängelse innan hängdes för sina brott mot mänskligheten i Warszawa 1947.