Contra nummer 6 1981 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Rune Andersson: Rättsstat i upplösning (bokrecension)
Ronald Reagan: Vart tog den fria företagsamheten vägen?
Chris Arkefors: Sovjetisk TV
Lennart Hane: Ska Sverige förbli en rättsstat?
Björn Arrhén: Alkoholproblemet i Sovjet
Claes Almgren: Neutronbomben – ett vapen för fred /militärt/
Monica Wiegert: Alva Myrdals nedrustning börjar redan i vaggan /familjepolitik/
Rolf Ejvegård: Sovjetunionens konstitution (bokrecension)
Frantisek Janouch: Nej, jag klagar inte (bokrecension)
Milovan Djilas: Tito (bokrecension) /Jugoslavien/
Henri Lepage: Imorgon kapitalism (bokrecension) /nyliberalism/
Vid avgrunden – en katalog över vänstern i Sverige (bokrecension)
Gunnar Fredriksson: Den svenska högerns idéer och politik (bokrecension)
Hugo Hegeland: Vad tjänar du mest på? (bokrecension)
Bertil Häggman: Global frihet (bokrecension)