Sammanfattning följer nedan

Contra nummer 5 2020 som pdf (endast för prenumeranter)

Beställ ett pappersexemplar här!

Kvinnorna har kapat public service

Både antikens diktatorer och dagens makthavare har lärt sig att lägga beslag på kraftfulla informationskanaler till folket. Med stöd av skattebetalarnas pengar så bygger man upp en dominerande informationsapparat i samhället som förväntas gå makthavarnas ärenden. I Sverige idag har det resulterat i att under förebärande av jämlikhet har man numera konsekvent rensat ut männen från ledande befattningar i de skattefinansierade organen – jag tänker främst på Sveriges radio SR, Sveriges television SVT, Utbildningsradion UR samt Svenska Filminstitutet.

 

Belarus oppositionsledare: Svetlana Tichanovskaja

När Svetlana Tichanovskajas man hindrades från att ställa upp i presidentvalet i Belarus tog Svetlana hans plats. Hon förklarar att hon handlade instinktivt.

 

Det framtida rymdkriget av Hasan Chowdhury

I januari år prövade ryssarna för första gången ett rymdvapen, i och med att Kosmos 2543 avfyrades från den redan uppsända satelliten Kosmos 2542.

 

Nya konstiga ord av C G Holm

För den som följer dagens politiska debatt dyker det snart upp märkliga ord som är nyskapade och ofta svårtolkade. Det kan vara ord som kommer både från vänster och höger. Gemensamt är att de genom själva sin existens försöker förmedla ett budskap. Eller inte så sällan försöker dölja ett budskap genom att byta namn på redan välkända begrepp. Vi har samlat ihop några vanligt förekommande ord och förklarar vad de betyder.

 

 President Trump och MAGA-doktronen av Britt-Louise Hoberg

Författaren Charlie Kirk har skrivit om MAGA-doktrinen; President Trumps avvikande politiska program, som till stora delar har genomförts under hans första fyra år i Vita huset.

 

Spioneriets historia: Från Mose till Pierre Schori av Tommy Hansson

Spioneri förknippas ofta med 1900- och det begynnande 2000-talet. Faktum är dock att verksamheten ifråga sannolikt är lika gammal som människan själv: Det har alltid funnits ett behov att inhämta underrättelser om väsentliga ting som andra söker hemlighålla.

Den första kända beskrivningen av ett underrättelseuppdrag och dess resultat ges i Fjärde Moseboken, där det berättas om hur Mose sänder ut tolv israelitiska spejare i syfte att ta reda på förhållandena i det av Gud utlovade Kanaans land, som sades ”flöda av mjölk och honung”.

 

Vanadin – en framtida nyckelmetall av Britt-Louise Hoberg

Sverige har goda tillgångar på vanadin, en mineral som är en nyckel till den framtida energiförsörjningen. Men, det ska också gå att återvinna vanadin genom att bearbeta slagg från stålverk.

 

En utrikespolitik baserad på MAGA av Dan Ahlmark

Utgångspunkten för amerikansk utrikespolitik är idag principer baserade på ”Make America Great Again” (MAGA). Orsaken är president Trumps övertygelse att politisk globalism fått styra amerikansk politik, vilket medfört en försvagad frihet i världen samt avindustrialisering och utarmning av delar av USAs ekonomi. Hans motstånd mot politisk globalism innebär en kritisk inställning och motstånd mot många policies drivna av globala organisationer såsom FN och WTO. En regional organisation som EU, vilken numera försöker eliminera medlemmarnas nationella suveränitet, ses även den med skepsis. Den nya amerikanska nationalismen styrs av principen att all politik som genomförs i USA, ska tjäna och bestämmas av amerikaner och respektera den amerikanska författningen. Läs artikeln här.

 

Kollektiv galenskap – bokrecension avseende en bok av Douglas Murray

I förra numret av Contra recenserade C G Holm en bok Ivar Arpi och Anna Karin Wyndhamn med titeln Genusdoktrinen. Det har nu kommit en ny bok med ett bredare perspektiv. Douglas Murray har skrivit boken Kollektiv galenskap, som vid sidan av genus även behandlar etnicitet och identitet. Murray är brittisk journalist som regelbundet medverkar i välrenommerade tidningar som Sunday Times och Wall Street Journal. Han gör upp med den politiska korrektheten, som i Storbritannien gått minst lika långt som i Sverige.