Contra nummer 5 2016 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Ledare:
Vinst i vård och skola

Att inte använda sig av vinster i välfärdsföretag som styrmedel är ett slöseri med skattebetalarnas pengar. Tröga kommunala eller landstingsstyrda organisationer kan fortsätta att vara slappa och slösaktiga, så länge det inte finns jämförelser som visar att det går att driva verksamheten bättre. Och de alternativen får vi bara om det är möjligt att tjäna pengar tillräckligt för att det ska vara meningsfullt att investera. Ett av de få stora företagen inom vården, Humana, menar att de bedriver äldreomsorg 10-20 procent billigare än kommunerna, med samma eller bättre kvalitet.

Artrikedomen är inte på väg att försvinna,
av C G Holm

I förra numret av Contra tittade vi på genmodifierade grödor som en väg – kanske den enda vägen – att försörja den växande världsbefolkningen och se till att jorden klarar av de 9 miljarder människor som beräknas bo på jorden när befolkningstalen når sitt maximum om trettiofem år. Naturligtvis fördöms den enda realistiska metoden att försörja världens befolkning av dem som tillhör dagens politiskt korrekta elit. Samma grupp talar hotfullt om den katatsrof det innebär att artrikedomen på jorden reduceras och när alltfler arter dör ut. Men är det sant? Och vad innebär utvecklingen egentligen?

Girighet och själviskhet visar att kapitalismen inte är ett självändamål,
av Allan C. Brownfeld

Även om kapitalismen är ett överlägset ekonomiskt system finns det kapitalister som försöker sko sig på systemet med oetiska metoder.

Gotlands återmilitarisering,
av Tommy Hansson

Jag är personligen övertygad om att det kommer att komma mer. Nuvarande truppförsvar omöjliggör i alla fall en rysk Krim-operation på Gotland.
Det sade överste Mattias Ardin, ansvarig för den av regeringen beslutade permanenta återmilitariseringen av Gotland, då han som inbjuden talare på Nylands brigads gilles höstmöte redogjorde för den militära situationen på den svenska östersjöön. Contras utsände fanns på plats.

Sverige klarar inte av att själv hävda sin suveränitet,
ur ambassadör Krister Bringéus analys av konsekvenserna av ett svenskt NATO-medlemskap

I början av september lade ambassadören Krister Bringéus fram en utredning ”Säkerhet i en ny tid” (SOU 2016:57), som bland annat tar upp för- och nackdelar med ett svenskt NATO-medlemskap. Regeringen gav motvilligt med sig att ge utredningsuppdraget i samband med försvarsöverläggningarna med Alliansen (exklusive Liberalerna som avstod från att delta). För att understryka sin skepsis publicerades på morgonen samma dag som rapporten skulle överlämnas officiellt till Regeringen en debattartikel i Dagens Nyheter, där utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist tog avstånd från alla tankar på ett svenskt NATO-medlemskap.
Vi ska i detta nummer av Contra inte diskutera medlemskapet i NATO, men i sin helhet återge det avsnitt i utredningen som redovisar utvecklingen av det svenska försvaret under de senaste decennierna. ”Sverige är beroende av stöd från andra stater och organisationer för att i ett krisfall kunna hävda sin suveränitet”.

 

Svenska kyrkans märkliga politik

Svenska kyrkan är unik genom sin ständiga kritik mot den enda fungerande demokratiska nationen i Mellanöstern. Så länge som kyrkan gör tveksamma politiska utspel men drar sig från att tala om kristen tro – har den misslyckats med uppdraget. Svenska kyrkan är Sveriges största kristna trossamfund. I kraft av sin storlek och historia en viktig kraft i samhället. Därför är det befogat att granska vad Svenska kyrkan gör och inte gör.

Kritiker har bara under det senaste året haft skäl att återkomma i besvikelse över att det största kristna trossamfundet i Sverige har så svårt att endräktigt stå upp för förföljda kristna. Och de kritiska rösterna har inte stannat vid kyrkliga aktivister.

 

Integration förutsätter en svensk kultur,
av Tommy Hansson

Integration av dem som kommer till Sverige förutsätter att det finns något svenskt att integreras med. Visst finns det en svenska kultur, i motsats till vad en del anhängare av mångkultur istället för integration hävdar.

Kjell Albin Abrahamson död

Contra-medarbetaren Kjell Albin Abrahamson har avlidit vid ett besök i Gdynia i Polen. Han blev 71 år. Kjell Albin Abrahamson var mångårig korrespondent för Sveriges Radio i Moskva och Warszawa. Han var också författare till en rad böcker, den senaste Låt mig få städa klart. Om kommunister, kryptokommunister och antikommunister handlade om kommunismen och svenska politikers och journalisters oförmåga att göra upp med kommunismen på samma sätt som man gjort upp med nationalsocialismen.

Livsfarlig vindkraft lever högt på subventioner,
av C G Holm

Trots stora subventioner klarar sig vindkraften inte ekonomiskt. Och värre blir det när man tar hänsyn till olycksriskerna som är högre än man föreställt sig. Läs artikeln här!

I Ryssland blir folket manipulerat, men i Kreml hänger skräcken kvar,
av Frank Gordons

Den politiska karusellen snurrar snabbare i Moskva. Men den slutliga makten finns hos en enda person.