Contra nummer 5 2014 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Ledare:
Uppmärksamma männens situation när kvinnorna tar ledningen

Samhället förändras raskt. Flickor gör bättre resultat i skolan och kvinnor utgör en majoritet av studenterna på universiteten. Många av de yrken som domineras av män är på väg att försvinna. Det är dags att uppmärksamma männens situation om vi inte ska få stora obalanser i framtiden.

Kvinnans roll i samhället!
av C G Holm

Det är dags att se upp för feministernas framfart. Det har i många sammanhang gått så långt att det i många delar av samhället råder obalans mellan könen, till kvinnornas fördel. Det är i och för sig inget märkvärdigt att det ena könet är överrepresenterat inom en viss sektor, så blir det i en värld där män och kvinnor ofta har olika profil och olika intressen. Men vad det finns anledning att reagera mot är när kvinnor får ett försteg när det gäller uppdragen bara för att de är kvinnor – och särskilt då när det gäller områden där kvinnor redan har ett försprång.

Sanningen om Michael Brown

”Obeväpnad artonåring skjuten till döds” löd rubrikerna.
Stor uppmärksamhet och våldsamma demonstrationer har riktats mot amerikanska myndigheter i samband med att polismannen Derek Wilson sköt artonårige Michael Brown till döds i Ferguson, Missouri. Media har inte varit särskilt benägna att delge läsare och tittare hela bilden av vad som hände. Contras sammanställning bygger i huvudsak på Derek Wilsons vittnesmål och är naturligtvis i den delen partisk. Men det finns inga handfasta bevis som säger att han har fel på någon punkt. Beträffande en del av händelserna finns det vittnen som både stödjer och motsäger hans påståenden. Beträffande annat är det sådant som bara Wilson kan säga något om.

Hizb ut-Tharir, Khorasan och Islamiska Staten
av Filip Björner

Hizb ut-Tahrir är en organisation som under senare tid har dykt upp i Sverige. Den har anklagats för att ha kopplingar till Islamiska Staten, IS. Viralgranskaren är namnet på en journalistisk insats i tidningen Metro som startades i mars i år. Den har fokus på historier som sprids i sociala medier. Sådana historier är inte alltid sanna. Ibland är de påhittade, andra gånger handlar det om missförstånd och i vissa fall gäller det överdrivna rykten där det finns ett korn av sanning. Viralgranskaren har hävdat att påståendena om kopplingen mellan Hizb ut-Tahrir och IS är falska. Contra tittar närmare på påståendet. Och på Khorasan, som är en terrororganisation inriktad på att genomföra terrordåd i Väst.

Ayatollah Khomeini
av Tommy Hansson

Seyyed Ruhollah Mostafavi Mousavi Khomeini hette en tämligen obskyr shiamuslimsk präst, född i början av förra seklet, som genom tillfälligheternas spel blev ej endast andlig och politisk ledare i Iran utan också den moderna islamistiska terrorismens fader. Ofta kallades han bara ”ayatollahn”. Ayatollah är en islamisk hederstitel som används inom shiasekten och som kan ha såväl religiös som världslig betydelse. 2014 är det 35 år sedan den islamistiska revolutionen skakade Iran och världen.

Hur hantera hemlösa?

Det finns många åtgärder som de sociala myndigheterna sätter in för att lösa problemen. De personer som man misslyckas med är psykiskt sjuka eller missbrukare. Då brukar oftast privata hjälporganisationer vara den sista utvägen, ofta med stöd från myndigheterna. Men det cirkulerar en rad modeller om hur man ska ta hand om hemlösa för att de långsiktigt ska ”komma tillbaka”. Contra tittar på några modeller.

Kritisk granskning av arvet efter 1968
av Bertil Häggman

Ax:son Johnsonstiftelsen har ett pågående projekt att kritiskt granska 68-rörelsen. Det har resulterat i några skrifter och målsättningen är att en avslutande antologi ska komma 2016. Antologin ska vara en samlad presentation, men det tänks också att monografier och uppsatser av de medverkande ska cirkulera på egna meriter i det akademiska systemet. I det perspektivet är det svårt att undgå tanken på ganska fräna kontroverser. Men universitetens 68-generation är i färd med att pensionera sig och lämna över tjänster och katedrar åt andra. ‘Deras möjlighet till repression är i ohjälpligt avtagande’.”

Putins storstrategi
av Roger Klang

Svenskarna vet för lite om sin egen ekonomi för att fatta rationella politiska beslut! Det kan verka märkligt, men svenskarna har en mycket sämre uppfattning om sin egen ekonomiska status än vad människor har i andra länder. Och den dåliga självinsikten påverkar den politiska uppfattningen vänsterut.

FATCA – ett amerikanskt projekt som inkräktar på Sveriges suveränitet

USA inför för närvarande i banksektorn ett storebrorssystem som kallas FATCA. Systemet är utformat så att hela världen mer eller mindre tvingas bli amerikanska delstater – dock utan att själva ha något inflytande över besluten som fattas på federal nivå i Washington. Svenska Skatteverket blir underleverantör åt amerikanska IRS – även för att klämma åt svenska medborgare. Läs artikeln här!

Vart går Georgien?
av Nils Tore Gjerde

Över 30 000 personer demonstrerade i Georgiens huvudstad Tbilisi den 15 november mot Rysslands politik i Ukraina och den fortsatta ryska ockupationen av Sydossetien och Abchasien, områden som internationellt erkänns vara georgiskt territorium, men som av Ryssland har erkänts vara ”oavhängiga stater”. Den direkta orsaken till demonstrationen var ett förslag till avtal mellan Abchasien och Ryssland om närmare samarbete och integration, något som av georgiska myndigheter – och flertalet georgier – uppfattas som en ”krypande” annektering av områdena.