Contra nummer 5 2011 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Izvestija skriver om Contra

Äldre Contra-läsare kommer säkert ihåg namnet på tidningen Izvestija, det gamla regeringsorganet i det kommunistiska
Moskva, som jämte Kommunistpartiets tidning Pravda stod för nyhetsförmedlingen i landet. Izvestija finns kvar, även om upplagan
är betydligt lägre än den en gång var så överstiger den fortfarande 200 000 exemplar.

Idag ägs tidningen av en ”oligark” (Jurij Kovaltsjuk), men under perioden 2005–2008 kontrollerades tidningen av Kreml genom det Vladimir Putin närstående gasbolaget Gazprom.

I oktober behandlade Izvestija en pågående rättegång i Archangelsk, där de tilltalade
är historieprofessorn Michail Suprun och majoren Alexander Dudarev. Några personer knutna till Contra har engagerat sig för Suprun och även ordnat flygbladsutdelning utanför ryska ambassaden (se vidare Contra nummer 3 2011). Izvestija skrev om detta den 19 oktober.

Vindkraften asocial företeelse på landsbygden
av Tommy Hansson

I takt med att vindkraftsprojekten blir allt fler växer vindkraftsmotståndet. En samlande kraft för detta motstånd har blivit Föreningen Svenskt Landskapsskydd, FSL. FSL pekar bland annat på att betydande delar av den svenska landsbygden förstörs till följd av de mastodontlika vindkraftverk som smälls upp i olika delar av landet. –Vindkraftsentreprenörerna lockar med löften om nya jobb, billig el och stigande fastighetspriser, men allt detta
är taget ur luften, säger Lars Jeppsson som är styrelseledamot i FSL.

Vem har råd med vindkraft?
av C G Holm

I Contra nummer 3 2011 berättade vi om hur ”elcertifikat” används för att subventionera vindkraft och andra prioriterade elkällor utan att belasta statsbudgeten och skattebetalarna. ”Elcertifikaten” gör att subventionerna hamnar utanför statsbudgeten i form av extra avgifter på elräkningarna. Tidigare fick elförbrukarna åtminstone veta hur mycket pengar som gick till elcertifikat, men numer anges priset inklusive certifikat. Elabonnenterna ska hållas okunniga om hur mycket de egentligen betalar. Det har gått så långt att inte ens regering och riksdag vet vad vindkraftssatsningen kostar. Per Nilsson granskar pengarullningen i en aktuell bok.

Finns det muslimska feminister?
av Isak Nygren

Det finns en del muslimska kvinnor som hävdar sig vara förespråkare för feminism och att de då knyter an till islams ”guldålder” (för 1000 år sedan). Men så är det inte. Kan det finnas någon islamsk feminism?

Vänsterpartiets nya ledare
av Fredrik Runebert

Efter ännu ett val med sämre valresultat har den interna kritiken inom Vänsterpartiet vuxit sig så stark att Lars Ohly meddelade sin avgång som partiledare den 9 augusti. Som motivering hänvisade han till att det inte har gått så bra opinionsmässigt. Efterträdaren kommer att väljas i januari 2012 på partiets kongress. Precis som Centerpartiet har Vänsterpartiets valberedning öppnat upp processen med flera kandidater. Fredrik Runebert granskar de fyra kandidaterna.

Kommunismens brott

En ny hemsida handlar om kommunismens brott. Den kommer att växa rejält framöver. Hemsidan har massor av foton, filmer, och intervjuer med exilester som flydde när Sovjetunionen ockuperade Estland. Det finns också ett diskussionsforum med många trådar med olika ämnen att diskutera. Även en gästbok finns. Flera estniska experter, både här i Sverige men även i Estland har gett hemsidan toppbetyg. Flera olika personer har varit inne på hemsidans gästbok och både gratulerat och gett goda vitsord. KGB-män finns också med.

”Kirunasvenskarnas” bistra öde
– riksdagsmotion av Gunnar Andrén

”Kirunasvenskarna” kallas de kommunister från Kiruna som under 1920- och 1930-talen av idealistiska skäl flyttade till Sovjetunionen och då främst Karelen. Trots att de var glödande kommunister som flyttat till sitt idealland hamnade många i GULag och avrättades. Andra gick under av fattigdom, svält och hårt arbete. Några få lyckades ta sig tillbaka till Sverige, för att här bli trakasserade av dogmatiska kommunister som ansåg att de förrått Sovjetunionen. Journmalisten Kaa Eneberg har skrivit flera böcker om ”Kirunasvenskarna”. I år finns det dessutom en riksdagsmotion skriven av folkpartisten Gunnar Andrén. Det kunde ha varit en Contra-artikel. Men nu är det en riksdagsmotion och därmed en offentlig handling. Vi återger den därför i sin helhet.

Svensk kyrkoherde Stasi-medarbetare
av C G Holm

Professor Birgitta Almgren har nyligen kommit ut med den andra boken om östtyska hemliga polisen Stasi och Sverige. Den nya boken, som heter Inte bara spioner (den förra boken Inte bara Stasi behandlades i Contra nummer 4 2010) kom till sedan Birgitta Almgren överklagat Regeringens avslag på hennes begäran att få ut de dokument som belyser vilka personer som var agenter åt Stasi. På oklara vägar fick CIA tag på det så kallade Rosenholz-kartoteket, som innehöll namn i klartext på tyska Stasi-agenter. Materialet i Stasi-arkiven bygger i huvudsak på täcknamn, som inte i klartext talar om vem som gjorde vad. De amerikanska filerna var nyckeln till Stasi-materialet.

Har judar någon framtid i Malmö?
av Tommy Hansson

Situationen för Malmös judar har förvärrats drastiskt sedan den stora infyttningen av muslimer från Mellanöstern inleddes för ett antal år sedan. Contra har tidigare berättat om detta. I mitten av oktober bjöd Samarbetsrådet för judar och kristna in till ett samtal mellan Fredrik Sieradzki, journalist och talesman för Judiska församlingen i Malmö, samt Andreas Lovén, journalist på Skånska Dagbladet.

Den iranska teokratin
av Fredrik Runebert

Iran är en totalitär diktatur med ett teokratiskt statsskick. Systemet ger förvisso folket en viss möjlighet att välja sina ledare. Men eftersom det är väktarrådet som avgör vilka som har rätt att kandidera och vilka beslut som får tas är det inget annat än en låtsasdemokrati. Till skillnad från en demokratisk konstitution som skyddar minoriteten från majoritetens förtryck har Iran en konstitution som begränsar majoritetens vilja med hänvisning till Allah. Lagar såsom sharia är resultatet av de lärdas uttolkning av koranen och haditherna.