Contra nummer 5 2008 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Ryssland invaderar Georgien i gammal sovjetisk stil
av C G Holm

Ryssland vill få fysisk kontroll över olje- och gastillförseln till Västeuropa. Nordstream, den planerade gasledningen mellan de två före detta svenska städerna Viborg och Greifswald, som ska passera några mil från Gotland, är ett redskap för detta. Ett annat är att om möjligt ta kontroll över de enda icke-ryska gasledningarna från Kaspiska havet till Svarta havet. De går genom Georgien. Önskan att kontrollera oljeledningarna, kombinerat med motviljan mot ett alltmer demokratiskt och västvänligt Georgien låg bakom invasionen i augusti.

Socialsveriges övergrepp mot familjen
av Tommy Hansson

Svenska sociala myndigheter har under många år splittrat familjer genom att omhänderta barn och ackordera ut dessa i fosterhem. Följderna för berörda familjer har oftast varit djupt traumatiska och skadliga. Om detta har Birger Hjelm skrivit en bok som heter Den underdåniga lydnaden, som borde vara obligatorisk läsning för såväl socialpolitiker som anställda vid socialkontor runt om i landet. Boken bygger på Birger Hjelms egna upplevelser.

John McCain och modet
av Tommy Hansson

Mod är något John McCain beundrar när han finner denna egenskap hos andra. Därom vittnar boken Why Courage Matters. The Way to a Braver Life, skriven av John McCain med Mark Salter som medförfattare. I boken delar McCain med sig av några av sina mest inspirerande berättelser, skildrande det mod som visats av vanliga människor när de utsatt sig själva för livsfara i syfte att försvara medmänniskor och ideal de trott på.

McCain svarar så på frågan varför vi behöver mod: ”Vi behöver det därför att utan mod är all dygd skör: beundrat, eftersökt, föregivet men ringaktat och uppgivet utan strid. Mod är vad Winston Churchill benämnde ’den främsta av mänskliga kvaliteter… därför att den garanterar alla andra.’” Ty vad är det för mening med att hysa övertygelser om man inte är beredd att slåss för dem?

Kommunistdiktaturen slog till under Peking-OS

Samma dag som OS-invigningen i Peking hölls arrangerade den ideella föreningen Supporting Human Rights in China (SHRIC) med Petra Lindberg som ordförande en manifestation utanför kinesiska ambassaden i Stockholm mot förtrycket i kommunismens Kina.

Och kommunistdiktaturen slog mycket riktigt till under Peking-OS. Trots att den kinesiska värdnationen gjorde sitt bästa för att utestänga mediefolket från den bistra verkligheten sipprade en del synnerligen obehagliga fakta ut. Den amerikanska tidskriften Time kunde exempelvis rapportera om de forna grannarna Wu Dinyuan, 79, och Wang Xiuying, 77, vilka fem gånger hos polisen ansökt om att få protestera mot att de 2001 tvångsförflyttades från sina hem. Någon sådan tillåtelse gavs inte. I stället dömdes de till ”ett års omskolning via arbete”.

Domen mot Pollard ett justitiemord?
av Tommy Hansson

Jonathan Pollard är den ende amerikanske spion som dömts till livstids fängelse utan att ha varit anklagad för högförräderi. Därtill kommer att han spionerade för ett allierat land, Israel, ett brott för vilket det normala straffet är två till fyra års fängelse. Den 54-årige Pollard är nu inne på sitt 24e år i fängelse.

Robert Nozick – den nyfikne filosofen
av Fredrik Runebert

Den politiske filosofen och Harvard-professorn Robert Nozick (1938-2002) är författare till ett av nyliberalismens viktigaste verk – Anarki, stat och utopi (1974). I sitt senare författarskap reviderade han dock delar av sina analyser från detta mastodontverk. Förvisso är det en överdrift som spridits av vänstern att Nozick skulle ha övergett nyliberalismen. Snarare var Nozick en nyfiken och renodlad akademiker som mer brydde sig om konsekventa idéer och logiska slutledningar än om att tugga teser.

Skall terrorister behandlas med medkännande?
av Bertil Häggman

USA inledde den 11 februari 2008 processen mot dem som planerade och utförde mordet på omkring 3000 amerikaner i New York City den 11 september 2001. Det tog över sex år att ställa samman åklagarens åtal. Denne vill att detta prövas mot samtliga sex misstänkta samtidigt. Ledaren för de sex är Khalid Shejk Mohammed, som greps i Pakistan år 2003.
Krigets lagar är entydiga då det gäller irreguljära kämpar (gerillakrigare och terrorister) som opererar utan uniform, döljer sina vapen och medvetet slår till mot civila. De skall inte ges samma rättigheter som reguljära soldater när de tas till fånga.

Brottsligheten i USA vänder uppåt
av Allan C. Brownfeld

Våldsbrotten har, enligt myndigheter som upprätthåller lag och ordning, ökat med tvåsiffriga procenttal i USAs städer under senare år vilket är ett trendbrott jämfört med den nedåtgående tendensen under 1990-talets andra hälft. Under det att brottsligheten generellt sett har gått ned över hela USA, har polistalesmän varnat för en uppgång när det gäller mord, rån och väpnade överfall sedan slutet av 2005, särskilt i medelstora stadsområden.