Contra nummer 5 2005 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Hollywood – högern finns också
av Tommy Hansson

Raden av Hollywood-stjärnor med vänstersympatier kunde göras mycket lång. Om sedan övertygelsen är äkta eller mer ett uttryck för politisk korrekhet är en annan sak. Desto trevligare är då att veta att det finns ett antal amerikanska filmpersonligheter med en helt annan utsyn, varav några öppet stödde president George W. Bush i senaste presidentvalet – bland dem återfinns inte bara kalifornienguvernören Arnold Schwarzenegger utan även en man som Kelsey Grammer, alias Frasier Crane i TV-serien ”Frasier”.

Islams våldsamma rötter
av C G Holm

Av de stora världsreligionerna är det bara islam som bygger sin existens på militärt våld – från profeten Muhammeds tid till våra dagar. Det är säkert en av förklaringarna till att muslimer är den ena parten i nästan alla världens religiösa konflikter.

Det må finnas vad som ibland kallas moderna eller moderata muslimer som utvecklat en mer tolerant inställning till sin omvärld, inte minst i de länder där muslimerna är en liten minoritet. Men den toleransen motvägs mer än väl av den fanatiska intoleransen hos dem som utbildats i den gamla sortens koranskolor i de länder där det är muslimska härskare som fastställer den politiska agendan.

Det är där vi ser personer som Osama bin-Ladin växa fram. Och ibland finner de sina proselyter också i Väst, som terroristerna bakom sommarens våldsdåd i Londons tunnelbana.

Vad ger Feministiskt initiativ tolkningsföreträde?
av Lukas Runsäter

Feministiskt initiativ (F!) anser sig ha det enda rätta perspektivet på samhällsanalysen, ett perspektiv som fungerar i alla lägen. ”Det går att sätta på sig de feministiska glasögonen i alla sammanhang”. Det behövs inte längre någon analys av eller reflektion över samhället, eftersom F! har identifierat problemen och snart kommer att avslöja lösningen.

Att argumentera för att det enbart finns en lösning och ett problem i världen är något som en rad feminister gör vid sina analyser av samhället. Det är den patriarkala maktordningen som är problemet, punkt slut. Hur kan F! ge sig självt rätten att tolka över andra och deras situation? Varför är F! mer lämpligt att förklara hur vi ska bete oss i samhället än vad vi själva är?

Den ideologi och retorik som initiativet lutar sig emot och använder är skrämmande. Att de själva ger sig tolkningsföreträde och helt förkastar alternativa analyser av samhället samt att de tar avstånd från individperspektivet.

Ingen yttrandefrihet under Vietnamåren
av Tommy Hansson

2005 är det jämnt 30 år sedan kriget i Indokina slutade med ett nesligt amerikanskt tillbakadragande från Vietnam och Kambodja. Statsminister Olof Palme, västvärldens mest enträgne understödjare av kommunisterna i Indokina, gjorde ett stort oratoriskt nummer av att man på USAs ambassad i Pnom Penh vek in Stjärnbaneret i en plastpåse. Det var naturligtvis inte ”folket” som segrade i Vietnam, Kambodja och Laos, vilket Palme och andra sökte göra gällande. Det var de hänsynslösa kommunistiska krigarna, uppbackade inte bara av Palme utan framförallt av Sovjet och Kina, som drog det längsta strået. Några allvarliga reformer i demokratisk riktning har inte skett sedan 1975.

Den reparativa rättvisans principer
av Fredrik Runebert

”Reparativ rättvisa” är en filosofi som går ut på att den som begår ett brott i första hand ska kompensera brottsoffret för den skada brottslingen förorsakat. Med pengar eller på annat sätt.


Parlamentet står emot ministrarna
av Mattias Holm

I EUs komplicerade beslutsordning är det bara ibland som Europaparlamentet har något att säga till om. Men under det senaste året har Europaparlamentet stoppat ett par förslag som ministrarna i ministerrådet försökt genomdriva. I bägge fallen handlar det om ett för den svenska regeringen föga smickrande agerande.

Det gäller frågan om mjukvarupatent och frågan om telekommunikationsföretagens föreslagna skyldighet att till stora kostnader lägga upp en gigantisk databas över all telekommunikation inom EU.