Contra nummer 5 2004 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

John Kerry – miljardärsmaken som vill bli USAs president
av C G Holm

John Forbes Kerry är den rike demokraten som satsar på att göra karriär i politiken genom att särskilt satsa på de ”fattiga”. Själv är han för närvarande inne på sitt andra äktenskap med en miljardärska (i kronor). Kerrys frånskilda hustru Julia Thornes familj var god för två miljarder kronor, den nya hustrun ketchup-arvingen Teresa Heinz är god för 5 miljarder…

Fallet Douglas Borg och rättsäkerheten
av Fredrik Runebert

Douglas Borg beskrivs av sin jurist Hans Brost som en idéspruta, som hade kunnat åstadkomma mycket i samhället om han inte tvingats leva på existensminimum på grund av ett felaktigt myndighetsbeslut. Douglas Borgs fall sätter fokus på den enskildes rättigheter gentemot det allmänna. Har vi tillfredsställande rättssäkerhet i Sverige, eller går den att förbättra?

McCarthy, Angleton och Rand enligt Buckley
av Tommy Hansson

William F. Buckley, Jr. är inget okänt namn för Contras läsare. Senast kunde man läsa om hans livsverk under temat ”Kalla krigets hjältar” i Contra 2/2002. Buckley tog initiativet till tidskriften National Review (NR), som kom ut med sitt första nummer 1955 och snabbt blev ett samlande organ för USAs högerrörelse. NR var en viktig ideologisk faktor bakom Ronald Reagans seger i presidentvalet i USA och därmed den fria världens seger över kommunismen i det kalla kriget.

Förutom att vara tidskriftsredaktör har William ”Bill” Buckley även ägnat sig åt ett omfattande författarskap. En lång rad böcker, såväl debattinlägg, thrillers som politiska dokumentärromaner, har flödat ur hans penna. Under senare år har den obändigt vitale Buckley kommit ut med ett antal politiska romaner med verklighetsbakgrund, av vilka vi nedan uppmärksammar tre.

Mytbildningen kring växthuseffekten
av Tommy Hansson

I den tredje och avslutande artikeln om miljöfanatikernas tvivelaktiga teorier och verksamhet, utgående från Lance Kennedys uppmärksammade debattbok Ecomyth. Challening the dogmas and ideology of the international ’green’ movement (Dumore Press Ltd. Nya Zeeland 2003), har turen kommit till opinionsbildningen kring ”den globala uppvärmningen”.

Himmelrike med förhinder
av Tommy Hansson

Socialismen representerar den materialistiskt disponerade människans vision om ett himmelrike på jorden. Föreställningen att ett detaljreglerat samhälle skall kunna skapa perfekta förutsättningar för ett mänskligt liv är antagligen lika gammal som mänskligheten själv. Ändå brukar socialistiska ideologer i vår egen tid hävda att just deras variant av socialism innebär en mänsklig höjdpunkt.

Om detta ämne har Joshua Muravchik, amerikansk samhällsforskare med ett förflutet som socialist, skrivit en bok som heter Heaven on Earth. The Rise and Fall of Socialism.

Ingen demokrati i muslimska länder
av C G Holm

Under de senaste två decennierna har demokratin gått fram starkt i stora delar av världen, i Ostasien och Sydamerika i första hand. Det som en gång var diktatorernas kärnområden har idag blivit områden för en spirande demokrati. Men tyvärr finns det ett stort undantag från den demokratiska trenden, de muslimska länderna. Bara två av världens 45 länder med muslimsk majoritet räknas som ”fria” av den respekterade demokratiorganisationen ”Freedom House”. Den auktoritära kulturen försenar människornas frigörelse.

Begreppsförvirring i (S)verige
av Magnus Ivarsson

Man kan undra hur våra styranden tänker. Det är något egendomligt över det hela, kan man tycka… ja begreppsförvirring lite överallt.

Låt oss börja med trygghetsbegreppet, det har ju alltid varit ledstjärnan för våra styrande, men det har allt blivit lite si och så med resultatet. Ja, som utvecklingen nu gått, med idag Europas i särkklass högsta brottslighet, pensioner som alltmer urholkas och ett sjukvårds- och inte minst åldringsvårdssystem, som ordentligt knakar i sina fogar, så har tryggheten i samhället helt underminerats.