Contra nummer 5 1987 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

C G Holm: Statlig utredning slår fast, byråkratin bara växer
C G Holm: När polisen har för lite att göra
Anders Fjällström: Socialliberalism – på borgerlighetens vänsterkant
C G Holm: Knepet som knäcker tryckfriheten /rättssäkerhet/
Per-Olof Eklund: Om alkohol i Köpenhamn (insändare)
James Bond/Iskallt uppdrag (filmrecension)
Rapport från guerillan /Nicaragua, Mozambique, Angola, Afghanistan/
Rune Westin: Hawkes valseger oroar /Australien/
Mats B F Franzén: Gorbatjovs politik – bluff eller allvar /Sovjet/
Björn Arrhén: Försvarsindustrin i Västtyskland
Dietmar Kröhnert: Heinz Hoffman och socialismen /nationalsocialism/
Jüri Lina: Att växa upp i Estland
Wieslaw Patek: Den polske diplomaten som försvann i Sovjet
Stefan Lindgren: I vargens gap (bokrecension) /Afghanistan/
Alexis de Tocqueville: Jämlikheten vårt öde (bokrecension)
Inte i våra gener (bokrecension) /sociobiologi/
Gunnar Fredriksson: Konservativa idéer (bokrecension)
Andrzej Krauze: Coming Back to the West (bokrecension)