Contra nummer 4 2017 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Försiktighetsprincipen är livsfarlig

En modern dogm från grönsaksvänstern är ”försiktighetsprincipen”; släpp inte fram ny teknologi innan den är bevisat ofarlig. Men det går inte att bevisa att något som är okänt är ofarligt och ”försiktighetsprincipen” är ett säkert recept för att stoppa fortsatta framsteg för mänskligheten.

”Falska nyheter” blir svårare att avslöja

Med ny datateknik, som redan finns eller är under utveckling, kommer falska ljudfiler och YouTube-filmer att kunna skapas. De ”falska nyheterna” blir ännu svårare att avslöja i framtiden.

Politiskt korrekta eller konservativa i ledningen för Svenska kyrkan?

Svenska kyrkan är – i motsats till frikyrkorna – en tummelplats för partipolitiken. Inför höstens kyrkoval finns det dock tre partier som säger nej till partipolitiken inom kyrkan och ställer upp med mer kyrkliga program. Läs artikeln här!

Multikulturalismen –  en återvändsgränd

Samtalet med ordföranden för Medborgarrättsrörelsen i Sverige, Leif V. Erixell, fortsätter i detta nummer av Contra. I detta nummer behandlas moderna destruktiva fenomen som identitetspolitik och speglingsteori. Leif V. Erixell förklarar varför dessa fenomen leder fel.

Så jobbar ryssarna på att sprida kultur och inflytande

Vladimir Putin har, dels i Ryssland, dels globalt, med intensitet infört begreppet ”Den Ryska Världen” (Russkij Mir) på dagordningen och han satsar landets resurser på att driva propaganda för det. I detta namn och med passande slagord försöker han under Kremls intressesfär kuva och för Kremls räkning utnyttja alla rysktalande. Och, var på er vakt, även rysk-tänkande. Samtidigt försöker han dirigera de icke erkända pseudo-länderna – de bägge ”folkrepublikerna” Donbass och Transnistrien. Den senare är en rysk kil, intryckt mellan Ukraina och Moldavien. Läs artikeln här!

Slå vakt om det demokratiska samhällets värdighet!

Både demokrater och republikaner har sänkt sig under nivån för mänsklig anständighet när det gäller den politiska debatten. För att slå vakt om det demokratiska samhällets värdighet måste det ske en uppryckning, skriver Contras Washington-korrespondent Allan C. Brownfeld.

Terrorkrigare från Sverige

SÄPO har för forskare delat med sig uppgifter om inte mindre än 267 personer som åkt från Sverige för att delta på terroristernas sida i kriget i Mellanöstern. Värsta rekryteringsort är Vivalla i Örebro, som med bara 7000 invånare ensamt står för mellan 25 och 30 terrorister. Den svenska blåögdheten är stor. Minst två ”terroristfamiljer” fick av svenska myndigheter hand om fyra ”ensamkommande barn”.

Media och SÄPO jagade borgerliga antikommunister under kalla kriget

Bertil Häggman redogör för hur ledande media jagade borgerliga antikommunister under
det Kalla kriget. Han stämde själv flera tidningar i samband med denna kampanj.

Är Europa på väg mot självmord?

Hotet mot Europa är sjunkande födelsetal och massinvandring. Européerna har visat självhat mot sin egen kultur. Dessutom har den europeiska befolkningen fått ett minskat självförtroende och tar avstånd från de värderingar som byggt upp det moderna Europa.