Contra nummer 4 2016 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Omslagsbilden

Svenska Gripenplan eskorterar en amerikansk B52:a under övningen BALTOPS15 över Östersjön

Ledare:
Decemberöverenskommelsen har dessvärre överlevt sin påstådda död

Decemberöverenskommelsen (DÖ) var ett tecken på att Alliansen egentligen inte ville ha inflytande på politiken. Istället för att ens försöka utöva inflytande eller ta över la man sig platt. DÖ är nu död (tacka Ebba Busch Thor för det), men tycks ändå på något märkligt sätt överleva.

Genmodifierade grödor räddar världens livsmedelsförsörjning
av C G Holm

Under temat ”Domedagen dröjer” ska vi i några nummer av Contra ta upp ämnen där utvecklingspessimismen flödar och kritiskt granska vad som gör att domedagsprofeterna får fel. För några decennier sedan stod svält och livsmedelsbrist högt på agendan över annalkande katatstrofer. Så blev det inte, tack vare ”den gröna revolutionen”, men det behövs mer livsmedel när jordens befolkning kommer att öka med ytterligare 2 miljarder under de kommande 35 åren. Lösningen nu är genmodifierade grödor.

Vulgärvänstern vill inte veta av skillnaden mellan flytt och flykt,
av Kjell Albin Abrahamson

Det intoleranta debattklimatet i Sverige skyller jag på vulgärvänstern som spelar en överdrivet stor roll i opinionsbildningen. Att klistra etiketten fascist på alla meningsmotståndare har sina rötter i intoleranta ideologier som fascism och kommunism, skriver Kjell Albin Abrahamson och jämför med debattklimatet i Tyskland.

Yttrandefriheten under attack,
av Allan C. Brownfeld

Yttrandefriheten har länge setts som självklar. Så är det inte längre. I USA återkommer angreppen på yttrandefriheten gång på gång. Anmärkningsvärt nog i första hand på det som man kunde tro skulle vara den främsta bastionen för yttrandefriheten: Universiteten

Strandskyddet alltför vittomfattande,
av C G Holm

Små rännilar på ner till 20 cm – naturligtvis torrlagda under en stor del av året – ger strandskydd på 100 meter åt vardera hållet och hindrar markägare att utnyttja sin mark.

 

Stasi ledde östtysk skolpropaganda riktad mot Sverige,
av Tommy Hansson

När Sverige erkände den kommunistiska diktaturstaten Östtyskland (DDR) 1972 innebar det startskottet för ett omfattande östtyskt-svenskt samarbete över Östersjön. Ett särskilt propagandaprojekt med Sverige som mål gällde skolan. Detta projekt leddes av den beryktade östtyska säkerhets- och spionorganisationen Stasi. Läs artikeln här!

 

Varför kommunism, islamism, nazism och fascism är samma andas barn,
av André Juthe

Att kommunism, islamism, nazism och fascism är de värsta totalitära tankesystem som någonsin existerat är välkänt. Det är mindre känt att de delar samma filosofiska kärna. Att nazism och kommunism ligger mycket nära varandra är inte någon ny idé. Majoriteten av forskare som studerat Nazityskland och det stalinistiska Ryssland, skulle stämma in i sociologen Michael Manns ord: ”De två systemen hör ihop. Det är endast en fråga om att hitta rätt efternamn”.

Låg avkastning på utbildning i Sverige,
av Fredrik Runebert

I årets upplaga av Almedalen sade statsminister Stefan Löfvén i sitt partiledartal att ojämlikhet är onödigt och farligt. Ökad jämlikhet betyder i praktiken att bland annat löneskillnaderna ska minska. En sådan utveckling anses minska spänningarna och den sociala oron i samhället. Men vad betyder de orden i ett av världens mest jämlika länder? Avkastningen för högre utbildning är i dag kring 4 procent, vilket är lägst bland jämförbara länder. Motsvarande avkastning för studenter i USA, Polen, Tyskland och Japan är 8–11 procent. Kan Sveriges konkurrenskraft klara av en ökad jämlikhet där avkastningen på utbildning blir ännu lägre?