Contra nummer 4 2011 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Fortsatt partipolitisk styrning av Svenska kyrkan
av C G Holm

Trots att Svenska Kyrkan upphörde att vara statsyrka år 2000 är det fortfarande partipolitiker som styr Svenska kyrkan. Från Kyrkomötet och ner på församlingsnivå. 195 av 251 ledamöter i Kyrkomötet representerar de åtta riksdagspartierna. Till och med de ogudaktiga vänsterpartisterna har tre ledamöter i Kyrkomötet.

Generalklausulen en fara för rätt och rättsstat
av Lennart Hane

Advokaten Lennart Hane avled vid årsskiftet. Förra sommaren lämnade han ett manuskript till Contra. Manuskriptet, som är daterat den 4 juli 2010, blev inte publicerat då, men det äger fortfarande sin aktualitet genom att de tar upp viktiga principella frågor för rättstaten.

Ny centerledare
av Fredrik Runebert

Centerpartiet öppnar upp partipolitiken. Inför årets partistämma i Åre väntar ett beslut om vem som ska ersätta Maud Olofsson som partiledare i Centerpartiet. Till skillnad från tidigare partiledarval, och i skarp kontrast till Socialdemokraternas val av Håkan Juholt, har Centerpartiets valberedning inlett en öppen process där tre deltagare tävlat om partiledarposten. Vänsterpartiet verkar följa samma väg. Kanske är det ett partidemokratiskt paradigmskifte.

Glädjedödarna
av Fredrik Runebert

Dansbaneeländet, hårdrockssatanismen, mellanölsfyllan, film- och dataspelsvåldet, serietidningspaniken och klimathysterin är alla exempel på framgångsrika hotbilder som formulerats i enlighet med värsta fall scenarion. Mattias Svensson som är en nyliberal författare och debattör har i boken Glädjedödarna beskrivit hur hotbildstänkandet styr den politiska utvecklingen i ett land. För att kunna genomföra radikala reformer för att följa en viss ideologi, det må vara socialism eller feminism, utmålas schablonbilder som gör kritiska ståndpunkter närapå omöjliga. Vem vill egentligen att Jeppe ska supa ihjäl sig?

Walter Williams –
en av USAs främsta nationalekonomer
av Allan C. Brownfeld

Walter Williams har gjort en lysande karriär – som ekonom och författare, kolumnist, lärare och emellanåt som radio- och TV-personlighet. Som svart anhängare av fri marknadsekonomi och ett sant ”färgblint” samhälle har han ofta blivit utsatt för hätska angrepp. Han är nu 74 år gammal och har beslutat sig för att berätta om sitt liv i en nyutgiven bok.

Samtal med en gammal KGB-man
av Ann-Mari Lahti

Ann-Mari Lahti har ett par gånger träffat den gamle KGB-mannen Vladimir Pohl. Han jobbade åt KGB på sovjet-tiden och är nu pensionär i Tallinn. Här återges samtalet med Vladimir Pohl på Viru Hotel i Tallinn den 12 juni i år. Viru Hotel var på sovjettiden fullbelamrat med avlyssningsutrustning för KGB. Alla utlänningar övervakades noga. Nyligen öppnades ett museum på KGBs egen våning i hotellet.

Ett finansiellt Armageddon
av Ben Hedenberg

Medias spegling av den ekonomiska krisens allvar är fylld med all sköns motsägelsefull information. De finansiella marknaderna har varit högst volatila under den senaste tiden. Grekland stod nyligen på listan för betalningsinställelse, men efter att ha lovat att genomföra ett flertal åtstramningspaket har de lyckats ducka för den kraftiga projektilen.

Lyckan i Norrland
av C G Holm

I den amerikanska självständighetsförklaringen talar man om människans rätt till liv, frihet och rätten att sträva efter lycka. Också inom den ekonomiska forskningen intresserar man sig alltmer för ”lycka”. Ekonomiskt välstånd är inte det enda som intresserar ekonomerna, även om det inte oväntat visar sig att ekonomiskt välstånd och lycka har ett starkt samband. En norrländsk studie visar praktiskt vad lyckostudier kan betyda.