Contra nummer 4 2010 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Lars Ohly har svårt att skilja på demokrati och diktatur

För första gången någonsin går Socialdemokraterna till val på att de ska bilda en koalitionsregering med Vänsterpartiet, ett parti med gediget suspekt bakgrund. Faktiskt ett parti som skapades som en utbrytning ur det Socialdemokratiska Partiet, när detta vägrade att ansluta sig till och underordna sig Sovjetunionens Kommunistiska Parti i samband med ryska revolutionen 1917.

Mona Sahlins affärer

Vill man ta det högsta ansvaret för att styra ett land bör man klara av att ha ordning på sin egen familjeekonomi – åtminstone om man tillhör den mest välavlönade halva procenten i landet. Mona Sahlin klarade det inte.

Opinionsundersökningar inför valet

Opinionsinstituten laddar upp inför valet. De sista veckorna inför valet publiceras undersökningarna tätt. Ibland med märkbart olika resultat opinionsinstituten emellan.

Vad ska vi ta till oss? Vilka ska vi tro på? Och vilka ska vi misstro? Contra granskar och komenterar.

Är arbetslinjen rätt utformad?
av Fredrik Runebert

Inför valet 2006 enades de fyra borgerliga partierna att föra fram arbetslinjen som kontrast till den dåvarande Socialdemokratiska bidragslinjen. Målet var att öka sysselsättningen och minska det utanförskap som uppmärksammades av alliansen genom att presentera summan av alla som är arbetslösa, inklusive studenter som söker arbete, sjukskrivna, förtidspensionerade och socialbidragstagare. Det skulle inte längre vara möjligt att minska den öppna arbetslösheten genom arbetsmarknadsåtgärder och genom att låta sjukskrivningar och förtidspensioneringar stiga. Vilket resultat har Alliansregeringens utformning av arbetslinjen gett under den gångna mandatperioden?

Det var varmare på Medeltiden –
och då blomstrade jordbruket
av C G Holm

Trots höjda medeltemparaturer under de senaste hundra åren (med undantag för det senaste decenniets fallande temperaturer) har vi långt kvar till de temperaturer som rådde under Medeltidens värmeperiod. Det förtjänar också att noteras att höga temperaturer genom historien varit kopplat till mänsklighetens framsteg, medan svälten och katastroferna har kommit när temperaturen sjunkit.

Regeringsrätten fortsätter mörka trots tillstånd (om Birgitta Almgren)
av Tommy Hansson

Den 9 november 1989 föll Berlinmuren. Det blev spiken i det kommunistiska Östtysklands likkista. Relationerna mellan Sverige och Östtyskland var generellt sett goda: dels ansåg makthavarna i det så kallade DDR att Sverige var ett viktigt land, dels fanns det gott om svenskar som ansåg att Östtyskland/”DDR” var något av ett socialistiskt paradis. Om relationerna mellan Sverige och Östtyskland har professor Birgitta Almgren skrivit en tungt vägande bok.

Illusionen om statens fördelar
(om Frédéric Bastiat)
av Fredrik Runebert

Skillnaden mellan det man ser och det man inte ser är den franske ekonomen, lagstiftaren och skribenten Frédéric Bastiats (1801-1850) främsta analysverktyg för att avslöja välfärdsstatens brister och systemfel. Att införa handelshinder, bidrag och skatter på arbete med mera ger vissa synliga fördelar för väl definierade särintressen. Men dessa fördelar är ingenting mot de konsekvenser som uppstår på längre sikt eller som drabbar den stora allmänheten.

Engelbrecht-divsionen och
Midsommarkrisen
av David Stavenheim

Sommaren 1941 var Sveriges militära läge prekärt. Tyskland hade just brutit sin pakt med Sovjetunionen och gått till angrepp. Nu begärde tyskarna att den i det av Tyskland ockuperade Norge lokaliserade Engelbrecht-divisionen skulle få förflyttas genom Sverige till Finland för vidarebefordran till den nya östfronten. Tyskland begärde ett omedelbart svar, mitt under midsommarhelgen.

Fredrik Reinfeldts farfars farfar i
knivslagsmål med man som inte ville följa arbetslinjen

Arbetslinjen har en gammal tradition i familjen Reinfeldt. Fredriks farfars farfar John Hood blev överfallen med kniv av man som levt gott på Hoods välvilja. När Hood tyckte att det fick vara nog och att mannen som förevisats av Hood som ”zulukaffrer” (neger från Sydafrika) skulle flytta hem, sedan marknaden för att visa negrer mot betalning tunnats ut, så blev Hood överfallen med kniv av negern.

65-årsminnet av Andra världskrigets slut
av Frank Gordons

När man ser sig om bakåt i tiden, måste man dra slutsatser att skränet kring ”Den Stora Segerdagen för 65 år sedan” var en nyck från Kreml. Något som inte blev Kreml till särskild fördel, trots den astronomiska kostnaden.