Contra nummer 4 2007 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Kommunismens och shamanismens Nordkorea
av Tommy Hansson

Nordkorea är ett land som vi då och då brukar få tillfälle att återvända till i Contras spalter. Landet framstår ännu som världens troligen mest slutna samhälle, där den 1994 avlidne Kim Il-sung ännu räknas som landets president. Dagens faktiske ledare, Kim-sonen Kim Jong-il, omges av en patologisk personkult. Om Nordkorea handlar en bok utkommen 2005, som ger en mängd värdefull information om läget på den koreanska halvön.

 

Iran: Total bojkott enda lösningen
av Arvin Khoshnood

År 1979, efter en islamistisk-kommunistisk revolution, bildades en rotlös islamisk regim i Iran. Denna nya regim började tidigt terrorisera människorna för att eliminera allt eventuellt hot mot islam. Den nya regimens mål var att sprida islam till resten av världen, oavsett kostnaden för mänskligheten. Detta mål är fortfarande aktuellt och vägleder islamiska republikens utrikespolitik samt utsätter världsfreden och stabiliteten för stor fara. Tyvärr verkar världens fria länder blunda för detta faktum.

Oljepriserna kommer att sjunka
– men det finns andra goda skäl att minska oljeberoendet
av C G Holm

Oljepriset, som för några år sedan låg kring 20 dollar per fat har gått upp till en nivå på mellan 60 och 70 dollar. Håller oljan på att ta slut? Och kan oljepriserna bli hur höga som helst? Anhängarna av teorin om ”Peak Oil” menar att oljeeran är nära sitt slut och att produktionen kommer att minska, eftersom de ändliga oljetillgångarna kommer att ta slut, Talet om ”Peak Oil” är dock en bluff och inget annat. Det kommer att ta tid men de höjda oljepriserna kommer att sätta fart på prospektering, exploatering av nya oljefält och utveckling av ny utvinningsteknik. Det kan ta några år, men det kommer att inträffa. Men det finns andra goda skäl att minska oljeberoendet i Väst – vi ska inte utsätta oss för utpressningsmöjligheter från oansvariga diktaturregimer.

Klimatförändringen slog ut mänskligheten
– men det handlade om nedkylning
av C G Holm

Klimatförändringar har vid flera tillfällen slagit ut en större del av mänskligheten. Det har då varit fråga om naturliga, inte av människan skapade, klimatförändringar. Och det har varit fråga om nedisningar, som paradoxalt nog lett till torka och ökenartade förhållanden, som gjort att de människor som bosatt sig i bland annat Asien och Europa gått under. Vi är alla ättlingar till de få afrikaner som överlevde det svåra klimatet.

 

Sun Myung Moon grundade Washington Times
av Tommy Hansson

En av det Kalla krigets minst erkända hjältar är måhända den koreanske religionsgrundaren Sun Myung Moon. Moon, som föddes i nuvarande Nordkorea 1920, anses av många som en kontroversiell aktör på grund av sina religiösa ståndpunkter. Moon har också engagerat sig i politisk opinionsbildning och grundat den ledande konservativa dagstidningen i USA, The Washington Times.

Ökade utgifter med Bush
av Allan C. Brownfeld

Republikanernas nederlag i valen hösten 2006, och väljarnas beslut att ge demokraterna majoriteten i både representanthuset och senaten, har av några beskrivits som ett nederlag för konservatismen. Ingenting kan vara längre från sanningen. Boken How the Republicans Broke the Bank and Became the Party of Big Government berättar vad som verkligen hände.

Det arabiska imperiet byggdes upp på bara hundra år
av C G Holm

I förra numret av Contra redogjorde vi för hur islam föddes ur våld och profeten Muhammeds verksamhet som stråtrövare och militär erövrare. Vid Muhammeds död hade muslimerna tagit kontroll över arabiska halvön. Där det dock fortfarande bodde många judar, kristna och månggudadyrkare. Efter Muhammeds död fortsatte hans efterföljare den militära expansionen – makten spreds med vapen i hand och makthavarna var alla muslimer. Vapenmakt och islam var från början ett och detsamma. Detta till skillnad från kristendom och buddhism som i huvudsak spridits av predikanter utan världsliga ambitioner. Det var bara erövrarna och ockupanterna som var muslimer, de ville vara få så att de kunde dela bytet från de underkuvade kristna, judarna och zoroastrerna. Och genom det islamska skattesystemet där bara icke-muslimer betalade skatt kunde okcupanterna leva gott på offrens arbete.