Contra nummer 4 2006 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Iran – våld och imperiedrömmar
av Bertil Häggman

Irans president Mahmoud Ahmadinejad tror att atombomben i händerna på hans våldsregim är ett historiskt tillfälle. Den regim han leder söker en möjlighet att förverkliga apokalyptiska drömmar. Ahmadinejad tror fullt och fast på att shiamuslimernas tolfte imam, deras messias, kommer att träda fram när som helst.

al-Qaidas radikala tolkning av de muslimska påbuden

Motorn i de islamistiska ansträngningarna att bygga upp ett muslimskt världsimperium är terrornätverket al-Qaida, som på arabiska betyder ”basen”. Al-Qaida grundades 1988 av jihadister som Abdallah Azzam, Usama bin Ladin, Muhammed Atef och Ayman al-Zawahiri för att bedriva ”heligt krig” på ett internationellt plan. Al-Qaida grundades utifrån en datoriserad lista över personer som deltagit i befrielsekriget mot Sovjetunionen i Afghanistan. Enligt bin Ladin, som tituleras emir, är den islamiska världen delad i två läger, Islams hus och Krigets hus. Det förra förutsätts bestå av stater vilka övergivit ”den sanna islam”. Dit hör exempelvis Egypten, Jordanien, Kuwait, Libyen och Saudiarabien.

Lär dig politisk korrektiska
av Tommy Hansson

2006 är som bekant valår. Återstår att se om det äntligen blir ett välbehövligt regeringsskifte. För att Contras läsare skall hänga med i snacket och kunna orientera sig bland alla politiskt korrekta kodord, smarta fraser och vissa namn presenterar redaktionen här en liten ordlista i ”politiskt korrektiska”

Reformerad arbetsrätt ger lägre sjukfrånvaro
av Fredrik Runebert

Hur påverkar arbetsrätten och anställningstryggheten sjukfrånvaron? Effekterna av en reformerad arbetsrätt har länge varit väldigt svåra att studera. Men riksdagens beslut 2001 att reformera turordningsreglerna i LAS (Lag om Anställningsskydd) för företag med färre än tio anställda har gett nationalekonomerna unika möjligheter att studera sambanden. Assar Lindbeck, Mårten Palme och Mats Persson har tagit tillfället i akt att jämföra förändringarna i småföretag med färre än tio anställda med förändringarna i småföretag med 11 till 20 anställda före och efter reformen. Slutsatsen av den jämförelsen är att den totala sjukfrånvaron sjönk med 0,2-0,3 dagar per år och anställd. Studien visar också att de anställda som har hög sjukfrånvaro i högre grad avbryter eller förlorar sina anställningar i de företag som påverkas av lagändringen. Men samtidigt visar studien att människor med en diger sjukdomshistoria lättare får jobb inom dessa företag.

Carter – katastrof i och utanför Vita Huset
av Tommy Hansson

Jimmy Carters presidenttid i USA kantades av katastrofer och fatala missgrepp såväl utrikes- som inrikespolitiskt. Under den tid den förre jordnötsodlaren från Georgia residerade i Vita huset, 1977-80, befann sig Förenta staterna i kris på de flesta områden. Bara en sådan sak som att Carter inte ens åtnjöt förtroende från sina egna partikamrater i kongressen säger en hel del om Carter och hans presidentperiod. Det framstår därför som förbluffande att Carter nu, en kvarts sekel efter sin avgång, alltjämt förmår utöva världspolitiskt inflytande. I en ny bok avslöjas vem den verklige Jimmy Carter var och är.

Ronald Reagans robotförsvarsprogram börjar tas i bruk
av C G Holm

Det var 1983 som president Ronald Reagan lanserade rymdförsvarsprogrammet Strategic Defense Initiative, populärt kallat Star Wars. Reagan ville ersätta den gamla kärnvapendoktrinen MAD (mutual assured destruction, ömsesidigt garanterad förstörelse) med en där den amerikanska staten faktiskt försökte göra något för att stoppa inkommande kärnvapenmissiler, inte bara reagerade genom att förgöra motståndarens hemland.

SDI var ett radikalt nytt koncept i kärnvapenålderns strategiska tänkande, men det snart sönderfallande Sovjet reagerade instinktivt negativt. Främst kanske för att de sovjetiska ledarna insåg att de varken hade ekonomi eller teknik för att stå upp emot den amerikanska satsningen, något som skulle visa sig vara sant. Hela Sovjetunionen rasade ihop parallellt med Ronald Reagans försvarssatsningar. Försvarssatsningar som först idag syns i form av operativa system.

Segerstedt gisslade Hitler och Stalin
Tommy Hansson om Torgny Segerstedt

Torgny Segerstedt var 1917-45 chefredaktör för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Under slutfasen av den perioden gjorde han sig känd som Sveriges ledande antinazist, vilket gjorde honom till ett ständigt orosmoment för en svensk samlingsregering som inte ville stöta sig alltför mycket med den tyska naziregimen. Segerstedt avled den 31 mars 1945 och fick alltså inte uppleva Tredje rikets sammanbrott och fredens inträdande.