Contra nummer 4 2004 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Slöseriet i Washington
av Allan C. Brownfeld

För tio år sedan förkunnade representanthusets talman Newt Gingrich att ”Vi republikaner kommer att göra regeringsmakten mindre och smartare”. Så har det inte blivit. Den budget för 2005 som lagts fram av president Bush är närmare en biljon US dollar större än vad som var fallet då Gingrich offentliggjorde ”den republikanska revolutionen”.

Bismarck – byggmästare eller dödgrövare
av Tommy Hansson

Contra inleder här en artikelserie med temat ”Nedslag i Europas historia”. I samband med besök på ort och ställe skildrar vår medarbetare ett intresseväckande avsnitt i europeisk historia, företrädevis då med betydelse för tidskriftens målsättning att belysa den fortgående konflikten mellan demokrati och diktatur.
Det inledande avsnittet här nedan har skrivits efter ett besök i Friedrichsruh nära Hamburg i norra Tyskland. Här finns Otto von Bismarcks forna egendom inklusive “järnkanslerns” mausoleum. 1945 huserade Folke Bernadotte här.

Socialdemokratiska kvinnor gick i bräschen för steriliseringslagarna
av C G Holm

När den beryktade steriliseringslagen infördes 1934 var den ett inslag i den socialdemokratiska sociala ingenjörskonsten. Många socialdemokrater ville gå längre och sterilisera fler. Särskilt de socialdemokratiska kvinnorna ville förhindra att svenskorna fick ”mindervärdig avkomma”. Den ende som i Riksdagen med kraft motsatte sig förslaget var Hjalmar Hammarskjöld, adelsman, jurist, högerman, före detta statsminister och känd som ärkereaktionär.

Högermannen och förre statsministern Hjalmar Hammarskjöld var en av bara två (den andre var centerpartisten Carl Reuterskiöld) som gick emot 1934 års steriliseringslagar. De socialdemokratiska kvinnorna krävde snart ännu fler steriliseringar.

Sven Stolpe gisslade rödskäggen
av Tommy Hansson

Sven Stolpe framstod mot slutet av sitt liv som en driftkucku för den politiska korrekthetens företrädare – i egenskap av katolik, konservativ och antisocialistisk debattör var han ett koncentrat av det mesta som etablissemangsradikalerna plägar avsky.

Vid en återblick på Sven Stolpes långa och ytterst verksamma liv står det dock klart för den insiktsfulle observatören, att Stolpe bör inrangeras bland Sveriges förnämsta författare och kulturpersonligheter över huvud taget. Framförallt Stolpes böcker om den heliga Birgitta har ett bestående värde.

Miljörörelsens paranoida kemofobi
av Tommy Hansson

I Contra 3/2004 redovisades några av de myter som delar av miljörörelsen sprider i syfte att motivera sin existens. Vi tog bland annat upp genteknik och så kallad ekologisk mat. Nedan fortsätter vi vår granskning av miljömyter – liksom i förra artikeln utifrån Lance Kennedys bok Ecomyth.

Den här gången tittar vi närmare på miljöaktivisternas ofta överdrivna budskap angående kemikalieanvändning.