Contra nummer 4 2003 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Kosovas folk slapp (lyckligtvis) Pierre Schori!
av Tommy Hansson

När det blev aktuellt för FN att utse en högsta representant i Kosova förde Sverige fram nuvarande FN-ambassadören Pierre Schori som kandidat. Schori, som snart är pensionsmässig, uppgavs även ha generalsekreterare Koffi Annans stöd. Men det fanns ett problem: USA gjorde tummen ner. Detta ledde till att Schori efter några veckors eftertanke gav upp sin kandidatur. ”Det stinker mccarthyism”, var Schoris reaktion i en amerikansk tidningsintervju.
Från den amerikanska Bush-administrationens håll sas det att USA inte kunde tänka sig samarbeta med en person som sedan 1970-talet ständigt kritiserat och beljugit USAs politik. Motiveringen är i och för sig riktig, men vi tror det kan ligga mer bakom.

Contra har genom årens lopp då och då belyst Pierre Schoris bana som utrikespolitiker och diplomat. Det hör till saken att på vår sändlista står – Förenta staternas ambassad i Stockholm. Denna erhåller vid varje utgivningstillfälle ett exemplar av tidskriften samt en sammanfattning på engelska av innehållet.Detta gäller naturligtvis även Contras USA-korrespondent Allan C. Brownfeld, som har talrika kontakter med inflytelserika amerikanska tjänstemän och politiker.

Den nationalsocialistiska ondskan
av Tommy Hansson

För att förstå hur en brutalt rasorienterad ideologi som nationalsocialismen kunde erövra Tyskland med dess enastående kulturella arv måste vi gå tillbaka till mitten av 1800-talet. Då framträdde den tyske historiefilosofen Constantin Frantz med en inträngande analys av Tyskland i allmänhet och Preussen i synnerhet. Enligt Tage Lindbom i essäsamlingen Konservatism i vår tid (1996) var Frantz en av 1800-talets främsta politiska tänkare. ”Han ser den dödliga fara”, skriver Lindbom (sidorna 134–135), ”som ligger i uppkomsten av ett tyskt nationalstatligt stormaktstänkande. Han ser med oro hur mycket av uppblåsthet, som växt fram efter 1866 och, säger han, hur är det inte nu efter 1870–71 års krig. Den preussiska militärmakten träder fram som en uppkomling. Det är en machiavellisering i den preussiska militärstatens tecken…”

Krigsherrarna i Afghanistan
av Anssi Kristian Kullberg

Anssi Kristian Kullbergs genomgång av situationen i Afghanistan avslutas med en redogörelse för de olika ”krigsherrarnas” ställning och relationer med varandra.

Sju år i arbetsläger för Sinjavskij
av Tommy Hansson

Andrej Sinjavskij var utan tvivel en ambitiös författare och även en kunnig litteraturvetare. Men det är inte i första hand hans litterära prestationer som renderar honom en plats i den moderna historien – Sinjavskij kommer alltid att vara mest känd för sin kamp mot det totalitära systemet som inleddes med hans arrestering av sovjetmakten 1965. Hans mest kända verk var Kuppen i Ljubimov.

Svenska Dagbladet – en vänsterblaska

I förra numret av Contra vädrade vi under ”Sverige-Nytt” viss kritik mot Svenska Dagbladet för dess på nyhetsplats ovederhäftigt antiamerikanska rapportering avseende kriget i Irak. Vi hade däremot inget att invända mot tidningens ledarartiklar i samma ämne. I detta nummer av Contra byggs vår kritik ut på basis av ett studium av tidningens innehåll under en månads tid, juni 2003. Analysen gör inte anspråk på fullständighet men har likafullt bäring på den identitetskris som tidningen måste sägas vara mitt inne i. En normalt borgerlig läsare har anledning beklaga utvecklingen!

Rånaren och den autonoma vänstern
av Karl-Göran Bottwyk

Den 2 juli 2003 försökte Fredrik Göransson, och två medbrotsslingar genomföra ett rån mot en värdetransport i Bräkne Hoby i Blekinge. Polisen var rånartrion på spåren redan i förväg och kunde ingripa snabbt. I den eldstrid som utbröt sköts Fredrik Göransson till döds. De två övriga lyckades fly, jagades i hela landet, men anmälde sig efter några dagar till polisen och greps. De nekar till brott, men det finns loggningar av de tre herrarnas mobiltelefontrafik som lär göra det svårt för de två överlevande att smita undan ansvar.

Två av rånarna, bland dem Fredrik Göransson, ingick i redaktionen för Kåkbladet som startades på Norrtäljeanstalten, men spreds i hela landet. Göransson fungerade som chefredaktör också efter sin frigivning från fängelset. Bland övriga redaktionsmedlemmar finns Jonas Enander, som dömdes till två och ett halvt års fängelse efter EU-kravallerna i Göteborg 2001 och Niklas Karmhagen som påstås vara medlem i Hells Angels i Malmö.