Contra nummer 4 1998 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Ingen arbetarbakgrund hos vänstern

Karl-Göran Bottwyk har granskat de ledande vänsterpartistiska riksdagskandidaternas sociala bakgrund. Ingen arbetare så långt ögat kan nå, med undantag för “plåtslagaren” Hans Andersson, som var universitetslärare och docent i filosofi innan han för en kort tid gav sig på arbetet som plåtslagare. Den karriären ledde snabbt till fackliga uppdrag och riksdagsledamotskap. Övriga ledande vänsterpartister har en gedigen borgerlig bakgrund. Gudrun Schymans far var affärsman, liksom hennes bror (som bland annat har bolaget Schyman Invest och bor på Lidingö). Ärkekommunisten och partisekreteraren Lars Ohlys pappa och farfar var bägge kyrkoherdar och farfars far var till och med biskop (i Wiesbaden i Tyskland). Johan Lönnroths förfäder var i huvudsak akademiker – pappa var professor i historia och är ledamot i Svenska Akademien. Idel bakgrunder som mången borgare skulle avundas vänsterpartisterna.

Multikulturalisterna förfalskar historien

Ett av det amerikanska samhällets ovanskliga förtjänster är dess genom åren fortgående assimilation av män och kvinnor av varje tänkbar rasrelaterad etnisk och religiös grupp till en genuint ny nationalitet: den amerikanska. Amerikanerna har inte en gemensam raslig, etnisk eller religiös bakgrund utan istället ett gemensamt förhållande till den individuella frihetens koncept, etablerat av den amerikanska konstitutionen, som beskyddar och bevarar det. Amerika är motsatsen till multikulturalism, eftersom Amerika skapat en ny kultur av många olika bidrag från jordens alla hörn.

Svensk pensionssystem i gungning

Allt färre i arbete ska försörja alltfler pensionärer. Det säger sig självt att det generösa ATP-systemet måste avskaffas. Men när det nu avskaffas och de framtida pensionsförmånerna skärs ner drastiskt försöker politikerna dölja den bistra sanningen. Visste Du att regeringen – med oppositionens samtycke – arbetar för att i smyg höja pensionsåldern från 65 till 67, under täckmantel av att den formella pensionsåldern helt ska försvinna? Visste Du att 40 procent av befolkningen inte kommer att få något alls från det nya inkomstbaserade pensionssystemet som riksdagen i våras bestämde skulle ersätta ATP? Visste Du att det nya pensionssystemet förutsätter en långsiktig ekonomisk tillväxt på 1,6 procent per år (och att regeringen i alla kalkyler använt 2 procent) trots att den verkliga tillväxten de senaste tjugo åren legat omkring1 procent? Resultatet blir att de verkliga pensionerna kommer att ligga på nivån 40-50 procent av lönen.

Destruktiv modern feminism

Gästskribenten Viveka Freeland diskuterar den försvagade familjeinstitutionen och hur feminismen har använts för att “befria” kvinnan från moderskapet genom abort, sterilisering och födelsekontroll. Den moderna feminismen – i amerikansk eller svensk tappning – har också blivit öppet fientlig mot män, vilket ytterligare undergräver familjeinstitutionen.

Barry Goldwater

I slutet av maj avled en av den amerikanska konservatismens förgrundsfigurer, senatorn från Arizona, Barry Goldwater. Goldwater var föregångaren till konservatismens totala seger under Ronald Reagan. Han förlorade visserligen presidentvalet 1964 stort till Lyndon B. Johnson, men han banade vägen för Ronald Reagans överlägsna seger i guvernörsvalet i Kalifornien två år senare. Artikeln om Barry Goldwater är skriven av Goldwater-kännaren Bertil Häggman, som bland annat var utgivare av Goldwaters ideologiska bok “Konservatismens ansvar” på svenska.

Åttio år sedan ryska inbördeskriget

En av detta sekels mest olyckliga händelser var de vitas förlust i ryska inbördeskriget för åttio år sedan. Bara Finland och de baltiska staterna undgick att inlemmas i kommunismens bojor (och de baltiska staterna krossades av Stalin tjugo år senare). Varför gick det så dåligt för de vita generalerna, som inte bara hade kunnat rädda Ryssland undan kommunismen, utan mycket väl kunde ha bidragit till att nationalsocialisterna aldrig kom till makten i Tyskland? I artikeln behandlas Kornilov, Denikin, Alexejev, Koltjak och Wrangel. Samt det lysande undantaget, den tsarryske generalen Carl Gustaf Mannerheim, som med en gedigen militär bakgrund i bland annat Fjärran Östern och svenska som modersmål, blev den som räddade Finland undan kommunismen.

Måttligt drickande förlänger livet

Det har länge varit känt att måttlig förtäring av alkoholhaltiga drycker minskar risken för hjärtåkommor. Ett stort antal forskarrapporter, byggda på vetenskapliga undersökningar, bekräftar alkhoholens positiva effekter på den mänskliga organismen. Vid måttlig konsumtion.