Contra nummer 4 1987 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Dennis Brinkeback: Den offentliga byråkratin – en jätte med snigelfart
När fogden slår till (intervju med Nils Ström) /skatter/
Bertil Häggman: Frihetskämpar i Ukraina (bokrecension)
Dietmar Kröhnert: Hur nationalsocialisterna skaffade pengar (2)
Sven Rydenfelt: Lagar, förtryck. förbud – jagar bort företagarna från Sverige (insändare)
Joachim Bamrud: Sabotage mot Castro
Tommy Hansson: UNITA och frihetskampen i Angola
Henrik Unné: Ekonomisk demokrati och rättvisa /nyliberalism/
C G Holm: Köpguide för medvetna bilister
Spridd kapitalbildning ger kunden alltid rätt (annons)
Barbro Wass: Hur det hela började – en genomgång av senare tiders svenska familjepolitik
Frederic Love: Hotet inifrån (bokrecension)
Carlösten Nordmark: Missilerna i Murmansk (bokrecension)
Thomas von Vegesack: Tankens aristokrater (bokrecension)
Seweryn Blumsztajn: Från röda scouterna till Solidarnosc (bokrecension)
Alec Smith: Nu är vi bröder (bokrecension)
Arne Granholm: Uppror i byråkratin (bokrecension)
Rudebarbs
Åtta år med Charta 77 (bokrecension)
John Berg: Sovjets ubåtar (bokrecension)