Contra nummer 3 2018 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Ledare: Fördomar om män och kvinnor i universitetsvärlden

Ett faktum är att internationella studier har visat att det är lättare för kvinnor än män att få anställning inom universitetsvärlden.

Både i den allmänna och i den akademiska debatten om omedvetna fördomar har det framkommit att kvinnor återkommande föredrar kvinnor i sina omedvetna attityder, medan män däremot inte uppvisar omedveten sexism. Kvinnor anställer gärna kvinnor. Män anställer både män och kvinnor.

Och ser man till forskningen har man inte heller där funnit någon omedveten diskriminering av kvinnor. Tvärtom tyder mycket forskning på den punkten att både medvetna val och omedvetna fördomar faktiskt gynnar kvinnor i rekryteringen till universiteten.

 

Så skulle ett krig med Ryssland gestalta sig

Krig är nästan alltid något oönskat. Så var det med Förs­ta världskriget. Likadant med Andra världskriget. Likväl bröt dessa krig ut med förö­dande resultat. Ingen vill ha en ny världskonflikt med allt vad detta skulle innebära i form av miljontals dödsoffer och mänsk­ligt lidande. General sir Richard Shirreff, som varit ställföreträ­dande befälhavare för Natos styrkor i Europa, ger i en ny bok en inträngande och sakkunnig skildring av hur ett krig mellan Ryssland och Västvärlden skulle kunna gestalta sig.

 

Våldsbejakande vänsterextremister

Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) granskar den våldsbejakande extremismen. Senast har man satt tänderna i våldsbejakande vänsterextremister, vilket har resulterat i en kortare skrift som berättar om några av de grupper som hotar samhället och deras metoder.

 

När global nedkylning blev global uppvärmning – det var bara fyrtio år sedan

På 1970-­talet handlade klimatdebatten om den globala nedkylningen och den annalkande istiden. Det var 86 procents överensstämmelse inom vetenskapen om att nedkylningen var det stora hotet, inte minst mot människans livsmedelsförsörjning. På 1980­-talet vändes allt till sin motsats och idag påstås den vetenskapliga enigheten vara ännu större – dock på lösa grunder.

 

Vården bäst i Alliansens landsting

Statistiken är klar. Ska du få vård i tid ska du bo i ett landsting som styrs av Alliansen, eller möjligen av en blocköverskridande koalition. Då är chansen störst att vårdgarantin hålls. Contra tittar på Sveriges Kommuner och Landstings vårdköstatistik. Läs artikeln här!

 

Burnham, Machiavelli och den politiska vetenskapen

Den amerikanske statsvetaren James Burnham hade på förslag av kollegan Sidney Hook på 1930-talet börjat läsa verk av Machiavelli, den tyske statsvetaren Robert Michels, den italienske sociologen Vilfredo Pareto och den sicilianske teoretikern Gaetano Mosca. Av dessa banbrytande pionjärer på elitforskningens område utvecklades hans syn på ”den politiska vetenskap” som ledde till boken The Machiavellians – Defenders of Freedom

 

Svenskar som slavar i Arabvärlden

Hundratals svenskar försmäktade som slavar i Arabvärlden, framförallt i Nordafrika, under 1600-­ och 1700-­talen. Sverige deltog som allierad med USA i början av 1800­-talet i ett krig mot de fyra så kallade barbareskstaterna för att få slut på slaveriet. Men i arab­världen fortsatte slaveriet långt in på 1900­talet och först 2007 blev slaveri straffbart i Mauretanien.

 

Särintressen styr i dagens Washington

Pengar styr i Washington. Varigenom särintressen riskerar att gå före allmänintresset. Detta gäller bägge de politiska partiernas för­ hållande till lobbyister och bidragsgivare.

 

Känd journalist utreds för dödshot

Mordhot cirkulerar ofta på nätet. Ibland kan det handla om före detta journalister som inte längre släpps in i sina gamla tidningar när de vill göra upp med sina fiender.

 

Den som har jobbat många år med normallön får inte mycket extra i pension

Populismen i pensionsfrågan märks på att det kommer förslag om att höja den statliga ga­rantipensionen. Så att den som arbetat fyrtio år med tjänstepension knappt får något extra. Facket är kritisk till politiken.