Contra nummer 3 2015 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Ledare: Önsketänkande om fred

Demokratier som Sverige har ofta problem med att hålla en försvarsmakt som över tiden är tillräcklig för att ge riket ett väl avvägt försvar, det vill säga ett försvar som med hänsyn till krigsrisk och tillgång till resurser ger en maximal effekt. Den övergripande ambitionen är samtidigt att förhindra krig över huvud taget.

Sosssarna räddar röster genom invandringen
av C G Holm

Den ekonomiska utvecklingen ger Sverige en större och mer välutbildad medelklass och allt färre traditionella arbetare. Det är en utveckling som är förödande för det Socialdemokratiska partiet, som verkar se räddningen i andra demografiska förändringar, främst en ökad invandring.

Inte min cirkus, inte mina apor
av Kjell Albin Abrahamson

Kjell Albin Abrahamson trött på Stasi-anklagelserna: Inte min cirkus, inte mina apor

Hädelselagar som ett led i förföljelsen av kristna i muslimska länder
av C G Holm

Hädelse var förbjudet i Sverige från 1563 till 1970. Under de sista tjugoett åren under beteckningen ”brott mot trosfrid”.
I missgärningsbalken i 1734 års lag var brottet preciserat så här: ”Vilken som av uppsåt, med ord eller skrifter, lastar och smädar, hans heliga ord eller sakrament, mist livet”. Vid 1900-talets början hade straffet reducerats till böter eller högst ett års fängelse. 1949 års lag om trosfrid löd: ”den som offentligen skymfar sådant som av Svenska kyrkan eller annat här i riket verksamt trossamfund hålles heligt, dömes för brott mot trosfrid till böter eller fängelse”. Idag kan hädelse leda till dödsstraff i många muslimska länder. Och falska beskyllningar om hädelse kan användas i grannfejder och annat där de aldrig haft något att göra.

Bill och Hillary Clinton på privatekonomisk kampanjstråt – svenska miljardärer med och betalar, av Carl Johan Ljungberg

Inför den amerikanska presidentvalsupptakten granskas kandidaterna hårt. Inte heller den segertippade demokraten Hillary Clinton slipper undan.
En ny bok om hennes affärer har väckt mindre skandal i USA. Det är Peter Schweizers Clinton cash, med undertiteln The untold story of how and why foreign governments and businesses helped make Bill and Hillary Clinton rich. Så skulle bara en tvättäkta republikan formulera sig, och Schweizer är mycket riktigt före detta medhjälpare till president George W Bush.

Hyresrätt och låga skulder eller ägt boende och höga skulder?
av Fredrik Runebert

Sverige genomgick inte någon allvarlig bolånekris under finanskrisen såsom USA 2007-2009 och Danmark 2006-2009. Men ett av orosmolnen som följer den Svenska Riksbankens offensivt duvaktiga penningpolitik med minusränta och kvantitativa lättnader är att tillgångspriser såsom bostäder stiger i pris, vilket i sin tur ökar bolåneskulderna. Vad kommer att hända när räntorna normaliseras? Svaret på frågan beror mycket på vilka åtgärder som genomförs i dag. Är förslag såsom amorteringskrav och slopade ränteavdrag medicinen mot en bostadsbubbla, eller motverkar de enbart symtomen på den rådande bostadsbristen? Är det ägda boendet ett problem och borde hyresrätten lyftas upp som det bästa alternativet för att snabbt erbjuda bostäder till alla? För att besvara dessa frågor kan det vara intressant att jämföra hur andra nordiska länder har format sin bostadspolitik.

Det stora slaget
av Filip Björner

Kriget i norra Syrien och i norra Irak handlar inte bara om muslimska fanatiker som slåss för kalifatet – Islamiska Staten. För många krigare handlar det också om ett avgörande slag i den inomreligiösa shia- och sunni-konflikten. Därtill finns visserligen flera andra intressenter, som till exempel kurdiska peshmergastyrkor, men huvudsakligen är det ett heligt krig mellan shia- och sunni, vars anhängare på båda sidor är övertygade om att de kämpar i ett för mänskligheten avgörande slag som deras profet Muhammed förutsåg. Läs artikeln här!

Sann etik grundar sig på altruism
av Joakim Förars

Filip Björner refererar i Contra 2/2015 ett föredrag av Yaron Brook vid Ayn Rand Institute. Denne frågar sig varför vi förlorar slaget om folkets gunst trots kapitalismens överlägsenhet, och ger svaret att vi tacklar frågan från fel håll eftersom ekonomiska motiveringar alltid förlorar mot etiska argument. Här är han inne på en viktig insikt, men det recept som han sedan ger är rena katastrofen. Han vill att vi skall använda en etik som går ut på att upphöja egoismen till en dygd för att försvara en fri marknadsekonomi. Ett sådant projekt är moraliskt anstötligt och dömt att bli pannkaka.