Contra nummer 3 2013 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Mänskligheten behöver gentekniken
av C G Holm

”Den gröna revolutionen” räddade livet på en miljard människor. Jordens befolkning fortsätter att växa (även om tillväxten planar ut omkring 9 miljarder människor). Under de kommande trettio åren blir vi två miljarder fler. Det behövs ny teknik för att rädda livsmedelsförsörjningen – genteknik.

Känd styckmördare testades aldrig
av Patrik Nyberg

I mer än 25 år har rättsskandalen med ”allmänläkaren”, ”obducenten” och mordet på Catrine da Costa varit en skamfläck för svenskt rättsväsende. Polisen och åklagaren har efter tjugofem år konstaterat att fingeravtryck och DNA-spår som faktiskt fanns inte tillhörde vare sig ”allmänläkaren” eller ”obducenten”. Man har dock vägrat att testa spåren mot en avliden styckmördare som rörde sig i samma kvarter som Catrine da Costa. Nu kan man vägra det med hänvisning till att mordet är preskriberat. Tidigare har man vägrat med hänvisning till att man aldrig DNA-testar avlidna, men bevisligen har man testat andra avlidna.

De baltiska tigrarnas revansch
av Fredrik Runebert

Den höga tillväxttakt som de tre baltiska länderna upplevde efter befrielsen från Sovjetunionens diktatursystem 1991 förbyttes 2008 till en finanskris och en recession som på någon månad berövade balterna 20–25 procent av bruttonationalprodukten. Redan 1998 upplevde balterna en ekonomisk katastrof när den ryska krisen drog undan benen för balternas välstånd. Men till skillnad från Greklands och övriga sydeuropeiska länders segdragna och taffliga kamp mot extrema budgetunderskott, skyhöga statsskulder och finanskriser valde balterna att besvara krisen med ett alexanderhugg. I valet mellan oändligt utdragen tortyr och smärtsam chockterapi valde grekerna det förstnämnda och balterna det sistnämnda. Är det möjligt för sydeuropéerna att lära sig något av balternas reformer?

Moderaterna och sossarna ”äger” nästan alla politiska frågor, men SD och MP har var sin specialfråga
av Sven Enberg

”Framtidskonsultföretaget” Kairos Future har låtit Consultants for Strategic Futures undersöka vilka frågor som ”ägs” av vilka partiet. Man frågar väljarna vilket parti som har den bästa politiken inom olika sakområden. Vem som äger en fråga kan vara avgörande för valresultatet. Vilken fråga kommer att vara i fokus och vilket parti “äger” frågan? Vid valen 2006 och 2010 ”ägde” moderaterna arbetslöshetsfrågan rätt över alla ålderskategorier, nu äger socialdemokraterna frågan både bland dem som är under 32 och dem som är över 53. Generellt gäller att de flesta frågorna ”ägs” av antingen moderaterna eller socialdemokraterna. Folkpartiet har tidigare ”ägt” skolfrågan, men socialdemokraterna har nu tagit över frågan i tre av fem åldersgrupper och moderaterna i en fjärde. Bara bland de äldsta är skolan fortfarande en folkparti-fråga. Vilket parti har de bästa idéerna i en olika frågeställningar har man frågat. Vid sidan av de många S- eller M-frågorna är det Miljöpartiet som ”äger” miljöpolitiken och Sverigedemokraterna som ”äger” invandringsfrågan.

Partimedlemmarna vill inte betala, skickar räkningen till skattebetalarna
av C G Holm

De politiska partierna får allt färre medlemmar. Men deras kostnader ökar snabbt. Lösningen är att skicka räkningen till staten och därmed till skattebetalarna. Men om partimedlemmarna inte vill betala – varför ska vi då ha politiska partier?

De priviligierades hetslagstiftning
av Sven Enberg

Lagstiftningen mot ”hatbrott” och ”hets mot folkgrupp” har utvidgats kraftigt i Europa under senare år. I många sammanhang har lagstiftningen kommit i direkt konflikt med yttrandefriheten. I USA står yttrandefriheten starkare genom Konstitutionens första tillägg. Men även i USA försöker man inskränka på yttrandefriheten. Det går som alltid ut över dem som har impopulära minoritetsåsikter. De som behöver skyddet utsätts istället för ”hetslagstiftningens” klubbnedslag.

 

Vi behöver fäder på plats
av Allan C. Brownfeld

Frånvarande fäder är ett växande problem i hela Västvärlden. Men mer än för några andra för de svarta i USA. President Obama tog själv upp frågan på sitt tal i samband med Fars dag.

 

Rohani är president – men väktarrådet bestämmer
av Tommy Hansson

Hassan Rohani tillträdde som ny iransk president den 4 augusti. Han gick till val på att Iran skulle framstå som mer måttfullt efter de åtta åren med den lösmynte antisemiten Mahmoud Ahmadinejad på presidentposten. Hans valseger framkallade viss optimism i omvärlden. Men det är inte Rohani utan väktarrådet som har makten.

 

Mohammed Omar har lämnat islamismen
av Tommy Hansson

Den 9 januari 2009 publicerade Expressen en text av poeten/författaren Mohamed Omar, som gav genljud i vida kretsar. Omar var dittills känd som en framstående poet och måttfull muslim – han var chefredaktör för den läsvärda kulturtidskriften Minaret – men kom nu ut som vildsint islamist. Efter några år har han övergett islamismen för att istället bli marxist!