Contra nummer 3 2012 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Mitt Romney mer asvpänd och konservativ nu
av Tommy Hansson

En sak är fullständigt klar när det gäller Mitt Romneys kandidatur i USAs presidentval i november: han ställer inte upp för pengarna. Dels är inte presidentämbetet exceptionellt högavlönat, dels anses den förre Massachusetts-guvernören vara god för cirka 250 miljoner dollar (1,5 miljarder kronor). Förmögenheten härrör från många år i chefsposition inom det framgångsrika företaget Bain Capital. De pengarna kommer förvisso väl till pass i valkampanjen. Om de sedan räcker för att tillförsäkra Romney segern i valuppgörelsen med den sittande presidenten Barack Obama återstår att se.

Barnfattigdomen finns inte
av C G Holm

Svenska UNICEF har så sent som i maj i år publicerat uppgiften att Sverige skulle hamna på 22 plats av 35 jämförda länder – ett pressmaterial på svenska som media glatt kastade sig över och publicerades utan att någon brydde sig om att se vad rapporten verkligen sa. Vänder man sig till UNICEFs engelskspråkiga originalrapport visar det sig att det stora numret i rapporten är att man utvecklat ett nytt bättre mått på barnfattigdom än det som använts tidigare. Förut hade man ”relativa” mått och Sverige hamnade på åttonde plats. Med det nya bättre måttet hamnar Sverige ännu högre än tidigare på listan över länder med låg barnfattigdom, på andra plats med bara Island bättre. Den där 22a platsen är ett så konstigt mått att det knappt går att förklara vad som avses.

Ny går flyttlassen från Kalifornien
av C G Holm

På 20 år har 3,5 miljoner fler människor flyttat från Kalifornien till andra delstater än omvänt. Den stat som en gång var magneten för hela USAs dynamiska och kreativa elit spottar nu ut denna elit i rask takt. De smartaste ingenjörerrna flyttar till delstater som Arizona och Colorado och de mest spännande företagen följer efter. Det är skatter och regleringar som får folk att flytta.

Politikerna har förstört bostadshyresmarknaden
av Sten Dybeck

Man är överens om att det är främst byggandet av hyresbostäder som inte fungerar. Inte nog med att vi bygger alldeles för lite utan även ofta på fel orter. Bostadsbristen är alarmerande i många kommuner och bostadsbristen är ett av de allvarligaste hindren för tillväxten i storstadsregionerna. Samtidigt saknas förslag på hur bostadsbyggandet skall kunna ökas.  Statens uppgift är att se till att lagstiftning och regelverk ger en fungerande bostadsmarknad.

Dubbelspelet inom energipolitiken
av Fredrik Runebert

Avregleringen av elmarknaden och marginalprissättningen har fått skulden för att elpriserna har blivit alltför höga. Politiker inom Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna anser att elmarknaden ska återregleras, den främsta förespråkaren för den ståndpunkten var den tidigare socialdemokratiska partiordföranden Håkan Juholt. Problemet för regleringsförespråkarna är att de själva bär skulden för de höga elkostnaderna. Elmarknaden är nämligen inte helt avreglerad samtidigt som skatterna tillsammans utgör mer än halva elkostnaden för ett hushåll. Boken Dubbelspelet av Maria Eriksson handlar just om detta dubbelspel där politikerna satte spelreglerna, skyllde på marknaden och lät elkonsumenten betala.

Vad hände i Ndola?
av Svante Hjertstrand

En av de ständigt återkommande konspirationsteorierna handlar om den flygolycka som kostade FNs generalsekreterare Dag Hammarskjöld livet. Förre ärkebiskopen K. G. Hammar fick i våras utrymme i Svenska Dagbladet för att hävda att Dag Hammarskjöld egentligen blev mördad (planet nedskjutet). En skröna som vi hört förut. Svante Hjertstrand, just det den gamle redaktören för Argument för Frihet och Rätt, still going strong vid 92, skrev följande replik som Svenska Dagbladet inte ville publicera.

Vad händer i Ryssland?
av Ann-Mari Lahti

Ann-Mari Lahti berättar om ett besök i Sankt Petersburg och den ökade politiska osäkerheten i det stora landet i öster.

Natalja Estemirova
av Maria Walden

Flera ryska journalister har fått sätta livet till i samband med bevakningen av konflikten i Tjetjenien. En del naturligtvis i samband med striderna, men andra på grund av att de framfört ”olämpliga” åsikter och slutsatser i sin journalistik. Mest känd av dessa är Anna Politkovskaja, som mördades i Moskva utanför sin bostad 2006. En av Anna Politkovskajas samarbetspartners var Natalja Estemirova, som fick sätta livet till 2009. Hon fördes bort och mördades i Tjetjenien. Hon hade då två år tidigare belönats med det första Anna Politkovskaja-priset.

När kommer den västerländska våren?
av Britt Louise Körninger

Det är dags för Västvärlden att säga ifrån i form av en ”Västerländsk vår” menar Britt Louise Körninger. ”Det måste finnas en del av vår värld som står upp för frihet, nedskärning av statsapparaten och tillbaka till de värdekonservativa grunderna som en gång byggde upp Västvärlden”

Sveriges neutralitetspolitik i ny belysning
av David Stavenheim

Det har under årens lopp talats mycket om Sveriges så kallade eftergiftspolitik mot Tyskland under Andra världskriget.
Vad som däremot inte har framkommit är i vilken utsträckning det förekom svenskt stöd till de västallierade. Förre ÖB Bengt Gustafsson har i en bok om ubåtskränkningarna även belyst denna för allmänheten helt okända sida av Sveriges agerande under krigsåren. Gustafsson gör därvid konstaterandet att Sverige gick från eftergifter till det krigförande Tyskland till ett aktivt stöd för västmakternas krigföring mot samma stat.